Novodobí Slované: ti, co vynášejí Moranu
Dávají si jména jako Vítoslav, oslavují slunovrat a uctívají přírodní síly v podobě Svantovíta, Mokoše či Velese. Kříšení slovanských zvyků zajímá čím dál více lidí. „Původní víra našich předků je totiž stejně podnětná, jako je třeba šamanství nebo buddhismus,“ tvrdí Zdeněk Ordelt, který se obnovou slovanských tradic také zabývá, a dodává, že poznání není vždy třeba hledat za humny.

K zájmu o slovanské zvyklosti se dostal oklikou – přes aztécké a mayské šamany. Čtyřicetiletý cestovatel Zdeněk Ordelt se o šamanismus začal aktivně zajímat před více než dvaceti lety. Poznával ho v mnoha zemích, pobýval v Mexiku, Peru i Guatemale. Tam se mu v roce 2013 dostalo vysvěcení na mayského kněze. Poznal dobře místní tradice, zvyky, obřady, zpěvy i tance. „To všechno máte i doma. Pokus se je najít, upozornil mě aztécký stařešina. Poslechl jsem ho.“

Článek k přečtení na: https://m.novinky.cz/articleDetails?aId=414113&sznu=cnrqbDM5qwC10dQZ