NOVÁ KRYONOVA KNIHA – KNIHA 3 – INFORMACE O VYDÁNÍ
Je to již rok a 4 měsíce, kdy poprvé vyšla Kryonova kniha v češtině. Přáli jsme knize dobrý start a čekali jsme na reakci veřejnosti, všech vás, čtenářů Kryonových poselství. A reakce byla velice příznivá. Natolik, že jsme mohli přikročit k překladům a vydávání dalších Kryonových knih.
A díky tomu, s velikou radostí, díky vašemu velikému zájmu o Kryonovy knihy a celé učení, které nám na Zemi Kryon přináší, vám můžeme oznámit, že v těchto dnech se dostává na náš knižní trh:

Kryonova Kniha 3 – Alchymie lidského ducha.

 

Tato kniha je do značné míry završením učení zahájeného  Knihou 1 – Konec času a následovanouKnihou 2 – Nemyslete jako člověk. Čtenář má tak k dispozici ezoterickou (metafyzickou) trilogii, kdy jakoby posledním dílem má možnost skloubit své poznání a uvědomění v kompaktnější celek, posunout  své myšlení výš, do vyšších vibrací.
Kniha má celkem 11 kapitol na 352 stranách. Mohli bychom nyní psát jaká témata jsou v knize řešena. Které nové oblasti lidského života na planetě Zemi Kryon rozebírá. Ale uvědomujeme si, že to nelze brát jen takto, věcně a ani není účelem rozebírat v tomto materiálu každou kapitolu.  Kryonovy knihy jsou i čímsi víc než jen souborem témat. Že je to o téměř každé větě, každé myšlence v knize uvedené.  Nad téměř každou větou se lze zastavit, zamyslet se a tiše vnímat její energii. To je něco, co je mnohem více než jen to – o čem to je. Jaká jsou v knize témata. A vlastně to není nic objevně nového, toto konstatování. Tohle je de facto příznačné pro každou Kryonovu knihu, pro každý jeho channeling, resp. poselství (pokud chceme zůstat v češtině).
Nicméně z toho věcného pohledu, když se stručně u některých zastavím, najdeme v knize opět části, kde odpovídá na řadu otázek čtenářů předchozích knih. Dále a  šířeji se vyjadřuje k léčení a sebeléčení, k otázkám karmy a karmických energií, kdy vysvětluje, že jde o energetický koncept, který je mnohem komplexnější než jak si to my často zjednodušeně představujeme a z tohoto úhlu pohledu i přináší vysvětlení i nějaké příklady.  A ne nadarmo, v této návaznosti, nás Kryon opět upozorňuje, abychom neváhali a přečetli si jeho 1. knihu – Konec času (pokud jsme tak ještě neučinili), kde podává základní informaci o úžasném daru, kterého se lidstvu nyní dostává (myšleno z pohledu epochy, ne konkrétního aktuálního data), a totiž o neutrálním implantátu aneb  „Katalyzátoru pro čištění“, jak to obrazně nazval Lee. A ti, kteří až dosud princip neutrálního implantátu nepochopili, mají v knize  3 příležitost. Nicméně, základ k tomu je v Knize 1 – Konec času. A v neposlední řadě uvedu, že celou Knihou 3, nejen příslušnou kapitolou, se nese zvýšený důraz na uvědomění si osobní odpovědnosti nejen za svůj život a jeho charakter i kvalitu, ale i za vzestup lidstva a planety.
Za úžasné můžeme považovat ty, části, kdy nám Kryon odhaluje skutečnost, že za určitých okolností se ve své přítomnosti dostáváme  do podmínek v nichž smrt těla není již tak požadována a  i v tomto se koncept života na Zemi zvolna mění. Jinak řečeno, mohli bychom a můžeme žít své životy mnohem, mnohem déle. Říká, že jsme již vstoupili do té doby, kdy dochází k energetickým změnám i v této oblasti života na Zemi a je na nás jak a na kolik se toho chopíme. Ostatně, pokud čtete i Kryonova poselství, víte, že přibližně od r. 2014 je tento aspekt života Kryonem zmiňován stále častěji v mnoha souvislostech vč. i jistého osvětlování jak k tomu přistoupit. Neboť, sice je nám to již umožněno, tedy dovoleno, ale musíme to do svých energií vepsat, aktivovat.
Velmi zajímavá je také nově zařazená kapitola o vědě, která může být pro mnohé trochu těžší pro vstřebání, nicméně upřímně doporučuji ji také číst pozorně, jako části spíše duchovní. A to i proto, že je žádoucí si začít uvědomovat a chápat, že i tyto části, jakoby věděcké, jsou duchovní, neboť to, co vnímáme jako duchovní je, není nic jiného, než psychické, vnitřní, vyjádření fyzikálního působení energií, které nesou atributy Boha.
V následném channelingu pak Kryon odkrývá řadu skutečností, které dnes stále ještě jsou oficiální vědou odmítány či nepochopeny, tak jako tomu bylo v době italského astronoma Galilea Galilei. Co mne osobně velice zaujalo, v návaznosti na informaci o potřebě používat pro některá zkoumání života a vesmíru spíše dvanáctkovou než desítkovou soustavu matematiky, je podání informace ke konceptu 12ti biochemických vláken naší DNA. My často mluvíme o tom, kdy a jak se budou tato vlákna „navíjet“. Stručná informace v knize uvedená, objasňuje tuto skutečnost a velmi vhodně doplňuje i informace uváděné např. i v samotné knize o DNA, Dvanáct vrstev DNA, která se více zabývala podáním informací o fungování kvantového informačního pole DNA. To co zde Kryon říká, pak, se vším ostatním, dává dosti ucelený pohled na základní „skutečnosti“ existence a života člověka, lidské bytosti. Kniha 3 je více než důstojným pokračováním prvních dvou.
A samozřejmě, že se můžete podívat na ukázky z knihy:

 

Možnosti pořízení knihy:

Jak knihu objednat:
Knihu lze objednávat tak jako předchozí tituly Kryonových knih, prostřednictvím již známého mailukniha@transformace.info   nebo příp. i na mailu transformace-zpravy@seznam.cz . Tak budete mít opět možnost využít zvýhodněnou cenu. V mailu uveďte název titulu, počet kusů, jméno a adresu. Od počtu tří objednaných knih, prosím, uvádějte i své č. mob. Pošta vás pak vyrozumí o dodávce telefonicky, většinou smskou. (Pozn.: pokud by odkaz na mail nebyl funkční, pak jen adresu zkopírujte a vložte do adresního řádku nového mailu ve vaší schránce.)
Cena:
Stejně jako v předchozích případech platí naším prostřednictvím cena speciální, zvýhodněná, a to360,- Kč (plus dopravné / poštovné a balné). Základní, maloobchodní cena knihy je 395,-Kč.
Pro čtenáře ze Slovenska doplňuji cenu v eurech – 13,60 € (v návaznosti na dnešní kurs).
Po obdržení vaší objednávky či dotazu vám sdělíme, jako vždy, podrobnější informace přímo k vaší objednávce.
Platební podmínky:
Knihu je možné zaplatit jednak bankovním převodem nebo také poštovní složenkou na účet, jehož číslo vám sdělíme v rámci potvrzení vaší objednávky, vč, i variabilního symbolu (VS).
Možná je též platba při dodání knihy na dobírku,. Tento způsob však cenu doručení zvyšuje o další poštovní poplatek (viz níže)
1-2 knihy zašleme jako doporučenou zásilku.
Poštovné a balné pro 1 knihu je 65,-Kč, pro 2 knihy to je 70,-Kč.
3 a více knih zasíláme jako balík do ruky. Cena je závislá na počtu knih resp. hmotnosti. Orientačně se celkové poštovné a balné pohybuje v rozmezí 130 (3 knihy, do 2 kg) až 165 Kč (pro 10 knih). Výhodou tohoto typu balíku je, že si můžete s dodávací poštou dohodnout vhodný termín dodání.
Dobírka:
Dobírkový poštovní poplatek je ve výši 40 – 55,-Kč k již uvedeným poštovním poplatkům, dle výše dobírané částky.
Osobní převzetí:
Pro pražské zájemce o knihu existuje možnost osobního vyzvednutí knihy, bez dalších poplatků, v centru Prahy, přibližně asi 200 m od náměstí I.P. Pavlova. Vzhledem k tomu, že jde pouze a jen o výdejní místo, přesnou adresu sdělujeme jen konkrétnímu zájemci, po zaplacení ceny knihy, abychom předešli nedorozuměním.

Objednávky na Slovensko:
Slovenští zájemci si mohou knihu objednávat také na téže mailové adrese kniha@transformace.info .
Knihu zašleme po zaplacení ceny knihy na zadaný bankovní účet, jehož číslo ve tvaru IBAN a také kod SWIFT, vám budou sděleny v potvrzení objednávky. Platba probíhá v eurech.  Avšak poštovní poplatky jsou vyšší.

Nejdražší je pochopitelně zaslání 1 ks. V tomto případě je poštovné ve výši 170,-Kč (asi 6,40 €).
ALE, se zvyšujícím se počtem knih zasílaných v jednom balíku se cena poštovného na 1 kus podstatně snižuje. Je ideální, když můžete své objednávky sdružit. Pro např. 3 knihy by to bylo celkem 235,-Kč (asi 8,90 €), což je přibližně 78,-Kč (asi 2,95 €) na 1 knihu.
Pro 5 knih by to bylo celkem 250,-Kč (asi 9,45 €), což je 50,-Kč (asi 1,90 €) na 1 knihu.

Momentálně hledáme i jiné možnosti dodávání na Slovensko než jen přes Českou a Slovenskou poštu.

První fyzické osobní možnosti získání knihy:
Bylo by vhodné napsat, pokud byste si knihu rádi vyzvedli dle uvedených možností:

1) 3.8. v Aurasomě, před a po skončení srpnové úplňkové meditace
2) od 6.8. na semináři Duchovní školy Transformace v Trnové

Děkuji vám všem, jménem celého týmu, který připravuje Kryonova poselství i knihy za váš zájem i ocenění, která jste nám zaslali. Pevně věříme, že i tato kniha pro vás bude cenným zdrojem informací a vnitřního uvědomování a růstu. My se s takovouto podporou rádi vynasnažíme přenést vám další Kryonova poselství a i knihy. Letos zřejmě ještě jednu.

Přeji příjemnou četbu i krásné, harmonické a požehnané letní dny

Láďa Mlčák, Kryonův český tým a redakce webu www.transformace.info