NOMINACE NICHOLASE WINTONA NA NOBELOVU CENU MÍRU
Petice na podporu udělení Nobelovy ceny za mír siru Nicholasi Wintonovi

Motto: „Nic není nemožné, pokud to neodporuje zdravému rozumu.“

Sir Nicholas Winton v roce 1939 zachránil 669 převážně židovských dětí z území okupovaného nacistickým Německem, zejména z bývalého Československa. Svépomocí a navzdory neochotě státního aparátu své vlastní země zorganizoval vlakové transporty dětí do Velké Británie, kde pro ně nalezl nové domovy a umožnil jim začít nový, bezpečný život. O svém činu se po léta nezmínil ani svým nejbližším, a nebýt jeho ženy, která jednoho dne náhodou narazila na záznamy o celé akci, tento hrdinský a nanejvýš humánní skutek by zůstal navždy skryt očím veřejnosti i zachráněných dětí.

Domníváme se, že za tyto činy by měl být sir Nicholas Winton vyznamenán Nobelovou cenou za mír. Svými skutky zásadně přispěl k myšlence „bratrství mezi národy“ ve smyslu znění poslední vůle Alfreda Nobela.

K této iniciativě nás motivovala především beseda se dvěma dámami patřícími mezi někdejší „Wintonovy děti“, jež se konala na naší škole. Byla pro nás natolik silným emocionálním zážitkem, že jsme se rozhodli navázat na aktivity pana Zdeňka Tulise, který ve spolupráci s panem Matejem Mináčem (režisérem tří filmů o příběhu sira Nicholase) již od roku 2004 seznamuje zejména mladé lidi s pohnutými událostmi roku 1939 v rámci vzdělávacího programu Loterie života.

Vyzýváme všechny, jimž není skutek sira Nicholase Wintona lhostejný, k podpoře naší snahy připojením podpisu na níže uvedenou petici.

Cílem naší iniciativy je přispět nejen k ocenění sira Nicholase Wintona Nobelovou cenou míru, ale též ke zvýšení povědomí o příběhu tohoto statečného muže, právem nazývaného „britským Oskarem Schindlerem“. Proto vás prosíme rovněž o spolupráci při šíření této petice.

Studenti Gymnázia Open Gate
Babice 5, 25101 Říčany u Prahy

Složení petičního výboru:
Tomáš Titěra, 120 00 Praha 2, Jana Masaryka 628, student Gymnázia Open Gate a předseda studentské rady
Dominika Kouřilová, 588 22 Luka nad Jihlavou, Školní 394, studentka Gymnázia Open Gate a členka studentské rady
Mgr. David Nitsche, 152 00 Praha 5, Lohniského 901/7, učitel Gymnázia Open Gate
PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D., 267 61 Cerhovice, Macháčkova 88, učitel Gymnázia Open Gate (zastupuje petiční výbor ve styku se státními orgány)

Kontakty a odkazy:
nominace.winton@gmail.com
http://www.facebook.com/NobelovaCenaZaMirProSiraNicholaseWintona
http://www.nicholaswinton.eu/
Krátké video popisující činy sira Nicholase Wintona: http://youtu.be/twtNiWDN428

 

Kategorie:

Výzvy