Veľmi inšpirujúce video o tom, čo dokáže s nami spraviť viera v nás samotných.