NEPALQUAKE
Milí příznivci Nepálu,

myslím, že nemusím psát o tom, kolik Nepálců zahynulo, kolik nemá
střechu nad hlavou, kolika hrozí hladovění…
Všichni jsme velmi smutní z toho, že tak krásná země byla zničena.

Naši dobrovolníci, nepálští spolupracovníci i přátelé i sponzorované
děti jsou v pořádku, nemocnice v Rádžbásu i školy rovněž s vyjímkou
školy v Doble (postavené Nory). Na vesnicích jsou lidské oběti sice
minimální, ale jsou zde rovněž značné materiální škody a zahynulo velké
množství dobytka a dochází potraviny.

Nyní je potřeba masově Nepálu pomoci a to zejména finančně, jelikož
dodávání materiální pomoci je kvůli vzdálenosti drahé a navíc díky malé
prostupnosti letiště v Káthmándú vázne logistika a materiální pomoc se
začíná hromadit zejména na letišti v Dillí.

Namasté Nepál spolu s CK Livingstone vyhlásilo sbírku na účtu číslo 129
929 929/0600 variabilní symbol 1234.
Rada NN se rozhodla peníze věnovat těžce postižené vesnici Kóšídekha v
obtížně přístupném terénu asi 40 km východně od Káthmándú jižně od
Dolalghátu vysoko nad řekou Sunkósí naproti Mádán Kudárí, kam se jiná
pomoc nemá téměř šanci dostat. V této chvíli se již podařilo shromáždit
peníze např. na stavbu cca 13 nových domů. Jsme nadšeni úžasnou
solidaritou! Takže moc díky a jen houšť! Podrobnosti a aktuální vývoj
sledujte na úvodní stránce našich webovek www.namastenepál.cz

Co dalšího kromě finančního příspěvku je ještě možné udělat:

– rozeslat tento email co nejvíce známým a kamarádům

– zorganizovat nejrůznější akce . přednášky, workshopy, kulturní
vystoupení zaměřené na pomoc Nepálu a výtěžek věnovat na pomoc zničené
zemi. Např. vstupné s výstavy Šangri-la, před několika dny otevřené v
Českých Budějovicích, bude celé věnováno na pomoc Nepálu.
I Namasté Nepál chystá podobné akce, o nichž vás budeme včas informovat

– kontaktovat místní sdělovací prostředky s prosbou zařazení výzvy
přispět na pomoc Nepálu (příp. fotografie mohu zaslat)

– obracet se v případě dobrých kontaktů na nejrůznější, zejména bohaté,
firmy a organizace s prosbou o přispění na pomoc Nepálu

Věřím, že se alespoň částečně podaří napravit škody po zemětřesení a k
dalším obětem již nedojde.

RNDr. Tomáš Beránek, CSc.

předseda spolku
Namasté Nepál, z.s.