NEJSME NAHÉ OVCE

„ Nejsme nahé ovce“…. Nastal rok -neúprosný pro zdokonalování Vesmíru na Planetě Zemi…

Dostaneme se do hlubin zmítajících se proudů a budeme si každý testovat svůj směr ,kterým buď proplujeme nebo se ocitneme v nánosu zhmotnělých energiích..

Dostali jsme spoustu možností se oddělit od energií ,které nás neúprosně stahují dolů.

Co žádá druhá temná strana, která se sama ocitla v oslabení a chaosu???. Dokončuje poslední nadechnutí a zkouší ,kdo z nás jí ještě dovolí odebrat energie z našich energ.těl. Pokud jí nedáme šanci ,odvrátí se od nás a odpluje do hvězdných dálek, kde se bude měnit v jiné dokonalejší entity…

Počkejme všichni na svůj okamžik a rozevřeme ještě svůj obal silněji do světelných proudů. V ten okamžik se nadechneme a poznáme ,jak jsme silní, krásní a nepřekonatelní..Otestujeme se sami sebe u všech obcházejících entit kolem nás. Dočistí se spoustu skrytého potencionálu světla lásky a tím se otevře nový dialog s  entitami celého Vesmíru …

Staneme se rovnoprávnými bytostmi ,kde spolu s ostatní existující inteligencí Vesmíru vytvoříme bohatší ,zkušenější a proto ještě inteligentnější nástroj pro Nového uspořádání celé Existence

Proměníme se v inteligentnější bytosti přes naše lidství přes, naše srdce a staneme se spoluzakladateli nového uspořádání celého Vesmíru..

Ukažme ,že na to máme každý svůj software, již plně zapojen a používejme jeho sílu a zkušenost, který je nám každému dán.. Tam se dostaneme všichni sami k sobě ke svojí síle… prosím o sdílení na všech úrovních bytí. Nezůstávejme stranou a nečinní. Nebojme se dostat tváři v tvář v každodenním životě k Pravdě Světla a Lásky ,z kterého každý pocházíme..

Dokonáme společné dílo a staneme se všichni hvězdným zdrojem Světla a Lásky nikdy nevyhasínající. To nám uložil za úkol sám Nejvyšší Zdroj – Sama Existence.

Propojujme svůj potenciál v tento čas přes vibrace našich srdcí, kde máme propojená vlákna všeho živého…

Vzkaz pro všechny Světelné bytosti :

Otevírám SRDEČNÝ VESMÍRNÝ MONUMENT L Á S K Y ,kde se každý může připojit v těch nejhlubších vibrací Lásky v sobě…..

………………… L Á S K A………

evelin

www.srdcesrdci.cz