NECHAT SE VÉST VYŠŠÍM VĚDOMÍM
Informační dopis č. 2/2016 Barbary Bessen s poselstvím Kryona

Milí přátelé,

zatímco píši tyto řádky, dívám se do dáli na zelené louky, pole a stromy. Od začátku roku bydlím v „holštýnském Švýcarsku“. Je tady nádherná malebná krajina, trochu kopcovitá, jak již sám název napovídá. Z drsného klimatu pobřeží Baltského moře jsem se přestěhovala do přívětivé krajiny s jemným vánkem. Tato oblast s mnoha jezery je velmi poklidná a jak se hezky říká o venkově, čas tu plyne pomaleji. Užívám si to. Před několika týdny k nám proudila citelně velká vlna božské síly z centra Galaxie. Vnímala jsem ji s lehkou nevyvážeností a občasnými závratěmi. Jako kdyby se člověk vznášel na obláčku. Také jsme pociťovala čas od času lehkou únavu a připadala si, jako kdybych nebyla úplně přítomná.     

Pomalu bych si začala myslet, že se dostávám do věku lehkého zapomínání. Je vlastně úžasné, že člověk už neví o všem, co prožil. Když se to však týká krátkodobé paměti, pak takové výpadky dokáží zkomplikovat každodenní život. Kryon k tomu říká, že „jde o silnější vlny k většímu projasňování“, které nás všechny zasahují. Otřásají v základu našimi starými zásadami, názory, jak by měl člověk žít a s tím souvisejícími zastaralými zakořeněnými vzorci chování. Záležitostmi a znalostmi, které už nepotřebujeme. Hm, opravdu nemusím vědět, kdo ve 2. třídě seděl, vedl mě ve škole. Ani jak se jmenovala ulice, kde jsem měla svůj první byt. Když se mě někdo ptá, kdy a jaké semináře jsem v posledních letech vedla, musím se zamyslet a pokusit se to dát dohromady. Často mi mí úžasní pomocníci v různých městech vyprávějí o nějakých veselých historkách ze seminářů a ptají se mě, jestli se na ně pamatuji. Nepamatuji, většinou ne. Nějakým způsobem mám vymazanou paměť. Mnohé z toho, co se událo v posledních letech, se zdá být zamlžené. Napadá mi v této souvislosti jedna stará životní moudrost: Žij tady a teď. Mám pocit, že tomu tak často je. Reaguji hodně na to, co se děje teď, měním nápady, které jsem měla včera. Strašně nerada se nechávám dopředu umlouvat na nějaké soukromé záležitosti. Jednám raději spontánně, a když na to mám opravdu chuť. Mění se přátelé, rodina, stejně tak blednou vnější okolnosti a mění se. Vnímáme, že se v našem životě hroutí mnoho berliček, jak tomu říká Saint Germain.

Třeba zazvoní telefon a pojišťovací agent by chtěl pojistit můj nový domov. Potřebuji vlastně nějaké pojištění? Tolik se toho mění, i mé názory na něco kolísají, mění se a hroutí. Platí to pro všechno, o čem jsem si dřív myslela, že patří k mému životu. Celá ta konstrukce se viklá, nic už nepůsobí pevně. Co je skutečně důležité v mém životě? Co potřebuji k životu? Tyto otázky se u nás všech vynořují stále častěji. Opouštíme to, co není důležité. Vlastně je to skvělé. I když něco, co se odhalí nebo rozpadne, může i bolet. Stále víc se přibližujeme k poznání, že jsme tvůrčími bytostmi. Skutečně určujeme, jak vypadá náš život. To považuji za velmi příjemné, navzdory výpadkům paměti způsobených transformací. A velmi si cením, že dokážu víc vnímat radost ze života, prostě jen tak, bez důvodu. To je přece svoboda, o které Saint Germain vždy hovoří…

 

Dodržujeme tradici a i v tomto dopise předáváme poselství, slova se ujímá Kryon.

 

Nechat se vést vyšším vědomím

Zdravím vás, milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby. Ne všechno, co působí zastarale, je překonané nebo se už nehodí. Mám na mysli například způsob, jakým se představuji, jak k vám vcházím. Před mnoha lety to byl můj způsob, moje energie, jak přenášet informační balíčky prostřednictvím nějakého muže nebo ženy. Nyní už uplynulo hodně let od Harmonické konvergence. A přesto jsem stále ještě tady. Energie a všechny ty informace, které od té doby plynou, jsou stále platné a vhodné. Pouze část Kryonovy skupiny se přesunula jinam, na jiné planety. Mimo jiné i na tu planetu, která nabídne mnoha lidem dualistickou platformu pro další zkušenosti, až se stará Země zcela spojí s výše vibrující novou Zemí. Tento vývoj už delší dobu probíhá. Podobá se procesu tvé transformace, projasňování a rekalibrace na kosmickou bytost. A tak tu stále zůstává část skupiny Kryon a dál nabízíme poselství a balíčky energií, abychom pomáhali a poskytovali podporu lidem v jejich transformaci. Jsme tu i nadále pro všechny, kteří s námi chtějí pracovat. Lze nás nádherně vnímat, pociťovat. Víš, že tvé srdce je dobrým barometrem. Ví, co je pro tebe dobré. Zkus se krátce vcítit do svého nitra, soustřeď se na srdce a popros mě, Kryona, o nějaký pocit. V ten okamžik rozpoznáš naše spojení. Nu, co říká tvé srdce na Kryona? Jsem dobrým setkáním? Mohl bych být tvým přítelem na dlouhá léta, abych ti ulehčit cestu tady na Zemi? Odpověď budeš znát.

 

Transformace Země je pro všechny drsnou dobou. Přesto umožňuje mnoho experimentů s božskou energií, která se dřív, jak víš, soustřeďovala pouze na silových místech. Závoj se však nadzvedl a dnes je realitou „prodloužená ruka“ do galaxie, do cizích světů. Mohli bychom se nenuceně zeptat: Na co čekáš? Co ještě by se mělo v tvém životě přihodit, aby ses probudil a převzal vedení do svých rukou? Tvé vyšší vědomí má pro tebe mnoho nových voleb, bez ohledu na to, co si myslíš o tom, zda se tvůj život vyjasňuje nebo komplikuje. Zkušenosti jsou dobré a zlé, tak je to. Můžeš je však lépe snášet nebo je zmírnit či úplně vyřešit. Pak se stanou zkušenostmi, prostě jen zkušenostmi, které neponeseš tak těžce. A nyní ti tvé vyšší vědomí nabízí dokonce věci, dobrodružství a změny, které se mohou realizovat tehdy, pokud se člověk soustředí s čistým záměrem na jejich manifestaci, i když působí dojmem nereálných a nedostižných zázraků. Mohou totiž vypadat, že jsou neuskutečnitelné, protože jsou spojeny s velkou sumou peněz, většími vědomostmi, bohatšími rodiči apod., které jsou podle čistě lidského myšlení předpokladem pro jejich realizaci. Tvé vyšší vědomí však pracuje jinak.

 

To důležité v dnešní době rekalibrace lidského bytí je nasměrování na vyšší vědomí. Čiré vědomí nesouvisí s tvým myšlením a často nemá nic společného s logikou. Platí jiné zákony, které umožňují manifestaci. Důležité je zaměřit pozornost na to vysněné a (zdánlivě) nedosažitelné a pak pevně věřit, že se to může uskutečnit. Je zapotřebí odložit stranou veškeré pochybnosti. Podobně jako když často pochybuješ, zda jsi opravdu propojen se svým vyšším bytím nebo zda k tobě hovoří tvé ego. Buď si jist, že jsi bytost naplněná světlem, která tu prožívá pozemské zkušenosti. Vězíš v úžasně zkonstruovaném lidském těle. Tím však skutečně nejsi, jen na určitou dobu. Je to jedna z iluzí, i když krásná. Jaké by to bylo, kdyby tvá skutečná síla začala stále víc přebírat řízení tvého pozemského života? Kdyby se objevovaly různé záležitosti, zkušenosti či vztahy, které by se jako mávnutím kouzelného proutku vyřešily, vyvolaly by něco jiného apod.? A nemusel by ses kvůli tomu ani víc učit, víc znát, víc měnit, víc dokazovat, ale prostě by ses jen ponořil do svého nitra a naslouchal mu. Jen by ses musel hlouběji ponořit do tohoto božského ticha, nic víc. Z tohoto ticha přichází vedení, intuice a inspirace, často téměř nezřetelná, avšak velmi účinná. Stačí se jen oddat tomuto tichu, inspiraci, která stále častěji přichází z nitra ve slovech, a důvěřovat tomu. Dokážeš to? Pak je už napůl vyhráno, jak rád říkám. Zbytek se odvíjí jakoby sám od sebe. Neplatí žádné vyhýbavé výmluvy typu: nemůžu, jsem vázán, nemám peníze, jsem nemocný, jsem starý, jsem příliš mladý. Zřejmé důvody pro něco, co údajně nemůžete dokázat nebo zvládnout, dodává ego spolu s rozumem. To byl vždycky jeho úkol. Nyní však došlo ke změně paradigmatu. Buď odvážný, vnímej teď v tomto okamžiku spojení se sebou samotným, se svým vyšším Bytím, s Bohem v sobě, se svým Zlatým andělem, se svým Vyšším Já. Vnímej a prociťuj. Hledá jakoukoli možnost, aby se projevilo. Co nyní pociťuješ? Co ti chce sdělit? Nuže, není nic důležitějšího, než důvěřovat sám sobě a lépe se poznávat. Nebo už skutečně víš, kým jsi?

S hlubokou láskou a sounáležitostí,

Kryon

 

Srdečně děkujeme, Kryone. Je vždy velkou radostí vnímat tvá slova a energetické balíčky, která obsahují. Našla jsem k tomu vhodný citát Friedricha Nietzcheho:

Největšími událostmi nejsou naše nejhlučnější chvíle, ale ty nejtišší.

 

V tomto smyslu přeji všem čtenářům krásné léto.

Barbara Bessen

 

Článek je k volnému nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu http://www.barbara-bessen.com/infobrief-22016-2/ pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.