Naše minulé životy nejsou vzdálené, jsou tady a vytvářejí naši současnost.

Vzpomínky z minulých životů jsou uloženy v buněčné paměti našeho těla.

Kolektivní minulost lidstva je plná útlaku, násilí, zabíjení a dominancí mocných nad slabšími. Trauma kolem paměti na toto násilí v minulosti je v kolektivním nevědomí pořád naživu. Na individuální úrovni si neseme tyto pocity, emoce a přesvědčení v paměti minulých životů. Naše fyzické tělo je jednou z několika vrstev těl, které vlastníme. Fyzické tělo je velké a je možné se ho dotknout a cítit ho. Ostatní těla jsou jemnohmotná a nemůžeme je vidět nebo dotýkat se jich. Éterické nebo energetické tělo a mentální nebo astrální tělo uchovává vše z minulých vzpomínek. Po smrti pokračujeme v naší cestě skrze jemnohmotná těla do nehmotných dimenzí. Reinkarnujeme se a znovu nabýváme nové fyzické tělo, podobně jako svlékáme staré oblečení a oblékáme nové nebo vyprané. Do tohoto života jsme přišli se všemi dojmy z našich minulých životů v našich jemnohmotných tělech. Jemnohmotná těla tady neexistuji v izolaci od fyzického těla. Jsou vysoce propletena s fyzickým tělem jako voda prosakuje mycí houbou do ní namočenou a dělá ji těžkou. Naše vzpomínky z minulých životů jsou vsáknuté do buněk našeho těla ve fyzických orgánech a ovlivňují je. To je také nazýváno buněčnou pamětí. Fungování buňky je určováno chemickou aktivitou, která závisí na emocionálních nábojích v buněčné paměti uchovávaných z minulosti. Duše se drží pamětí z minulých životů z nevědomosti. Když člověk umírá, ona nebo on prochází traumatem oddělování od fyzického těla. Bez toho, aniž by si člověk byl procesu umírání vědom a viděl se odděleně od těla, které zanechal, pokračuje v identifikování se se vzpomínkami, speciálně s těmi traumatickými, ze života, který právě skončil.

Samskaras neboli karmické jednotky z minulých životů určují náš charakter, inklinace, vášně, přesvědčení a pochybnosti. Naše hlavní přesvědčení v tomto životě jsou založená na minulých samskaras. Příklady hlavních přesvědčení jsou: nemám žádnou hodnotu, jsem nemilovaný, nezasloužím si to, svět není bezpečný, nemohu důvěřovat, nepatřím sem, jsem oběť. Hlavní přesvědčení pochází ze samskaras minulého života a stává se řídícím pravidlem nebo osobním zákonem pro tento život. Celý náš život je postavený na tomto řídícím pravidle. Například s pocitem „nemám hodnotu“ trpíme nízkou sebeúctou a nikdy k sobě nepřitáhneme hojnost nebo lásku. Osoba s pocitem „já sem nepatřím“ bude žít na této zemi jako cizinec a nebude schopna si pozemský život užívat, bude mít deprese a odcizovat se od ostatních. Osoba s pocitem „já jsem oběť“ přitahuje do svých vztahů zneužívající lidi. Osoba s pocitem „nejsem dost milovaná“ nebude schopna přijmout lásku od jiných a trpí neznámou bolestí a smutkem v srdci, které vedou k majetkovému zneužívání a závislostem.

Obejmutím minulosti minulost léčíme. Když objevíme minulost, musíme s ní jednoduše zacházet tak, jako když matka drží své právě narozené dítě, s úctou, zájmem a láskou. Potom rozpustíme minulé samskaras, karmické náboje spojené s minulými paměťmi. Následující principy nám pomůžou podívat se hluboko do minulosti a transformovat naše životy v současnosti:

  1. Obejmutí neznámého: Odvážným vstoupením na neznáme území podvědomí můžeme proniknout do hlubších emocí a karmických zbytků. Rozšířením našeho vědomí a použitím jednoduché meditační praxe budeme schopni otevřít podvědomí a zabývat se tím, co je v nás hluboko ukryto a jaký máme ze sebe pocit.

  2. Držení našich temných stránek bez posuzování: Strach, zlost, žal, nenávist, vina, stud a všechny ponuré emoce jsou reálné a potřebují být uznané a přijímané takové, jaké jsou. Když posuzujeme naše temné stránky, dáváme jim nálepky jako špatné nebo ošklivé, a špatnému nebo ošklivému se bráníme. Když opustíme posuzování, můžeme obejmout cokoliv, co je v nás. Temné stránky nám pomáhají posunout se ke světlu.

  3. Minulost je moudrý učitel: Duše se vyvíjí skrze lekce, ze kterých se poučila. Země je školou, kde se učíme z různých lekcí na různých stupních vývoje duše. A minulost je moudrým učitelem, který nám připomíná lekce lásky, odpuštění, sebehodnoty a vděčnosti.

  4. Prožití Věčné Duše: Proniknutím do klíčových emocí a přesvědčení zakořeněných v karmických zbytcích z minulosti budeme schopni dotknout se pravé esence našeho bytí. Je to stav Jednoty, požitek Zdroje, z kterého všechno pochází. Duše může být prožita skrze některou z jejích kvalit: Pravda, Existence a Blaženost. Odhaluje nám, co je pravda, a odhání faleš. Je to primární síla nebo životní síla, která vytváří všechno. To je zdroj nekonečné radosti a štěstí.

  5. Uvědomění si naší pravé přirozenosti: Prožitek Duše odkrývá naši pravou přirozenost, která je naší jedinečnou esencí nebo vůní nebo jedinečným darem světu. Naše pravá přirozenost je něco, co existuje pořád. Když uspořádáme náš život ve shodě s naší pravou přirozeností můžeme být opravdově šťastní.

  6. Žití v moudrosti – pohyb ke světlu: Pochopení, kdo jsme a jaká je naše esence, by nám mělo pomoct vést šťastný život. Pomáhá nám transformovat život na takový, který je založený na lásce, vděčnosti a odpuštění. Moudrost z duše nám pomáhá uvědomit si neměnné skutečnosti o soucitu a lásce v našich vztazích, v naší práci, v našich denních aktivitách. Toto je opravdové spirituální probuzení. Je to vstup ke světlu a léčení.

Cesta k poznání, kdo jsme, začíná ponořením se do hlubší mysli, potom obejmutím temných stránek, dotykem duše
a nakonec žitím moudrosti duše na této fyzické rovině, tady a teď.
To je cesta duše. Poznáním minulosti a necháním ji odejít člověk může opravdu urychlit proces učení se na této cestě.

Článek napsal Kiran Anumalasetty, Indie.

Překlad Anna Nandrážiová

Kiran povede seminář a workshopy na téma Regrese do minulých životů a věda o duši ve dnech 29.4.-1.5.2017 v Praze. Více na http://zpetksobe.cz/seminare.html

Regrese do minulých životů a věda o duši

Kiran Anumalasetty, Indie

29.4.-1.5.2015, 1-denní seminář a 2-denní workshop

Těžkosti v tomto životě, jako jsou fyzické a mentální choroby, vztahové a finanční problémy, strachy, úzkosti a fobie, mají často své kořeny v minulosti. Kým jsme dnes, je výsledkem všech našich minulostí. Abychom vyléčili naše současné problémy, musíme vystopovat jejich kořeny v minulosti. Naše současné chování je často nevědomým opakováním naší minulosti. Když nežijeme vědomě, máme tendenci opakovat staré vzorce nedůvěry, padání do oběti, pocity nepřijetí a nelásky, strachu, viny, ohrožení…

Regrese do minulých životů je zásadní nástroj, který nám pomáhá pochopit kořeny příčin našich současných životních problémů. Regrese do minulých životů nám nabízí možnosti, abychom se úplně osvobodili od minulosti. Zve nás k tomu, abychom minulost obejmuli, poučili se z ní a nechali ji jít, abychom vědomě žili v současnosti a vytvářeli si jasnou budoucnost.
Seminář i workshop je postupným návodem, jak se dostat ke vzpomínkám v relevantních minulých životech a uvidět, jak hluboko pohřbené emoce z paměti minulých životů ovlivňují náš současný život.
Když pravdivě vidíme spojení mezi současností a minulostí, můžeme nechat minulost odejít. Začínáme žít z aspektu uvnitř nás, který není omezený narozením a smrtí, který je za hranicí času, který můžeme nazvat Zdrojem nebo Duchem nebo Duší nebo Bohem. Když se dotkneme Zdroje uvnitř nás, staneme se soucitní, hluboce odpouštějící, milující, posílení, léčení a plní vděčnosti za život. Staneme se milenci života a každý moment si budeme užívat naplno.

 

Kiran Anumalassety (www.kirananumalasetty.com) je certifikovaný terapeut pro regresi do minulých životů. Je také facilitátorem pro práci s Vnitřním dítětem a spirituálním průvodcem. Své vhledy, moudrost a soucitné srdce sdílí skrze své workshopy, tréninky a individuální sezení.. Píše články pro Edge Magazin for Holistic Living, http://www.edgemagazine.net/author/kiran-anumalasetty/. Je členem indického výboru mezinárodní Asociace pro výzkum regrese a reinkarnace (ARRR) http://arrrglobal.org/indian-advisory-board Je nadšený výzkumem minulých životů a reinkarnací, speciálně terapeutickými a léčivými přínosy terapie regresí do minulých životů. Své výzkumné práce prezentoval na několika konferencích ARRR (2012, 2013, 2014, 2016) a na konferenci Mezinárodní asociace pro studium snů (2016), www.asdreams.org/2016.

Více informací: http://zpetksobe.cz/seminare.html

Rozhovor s Kiranem: http://magazin.maitrea.cz/minuly-zivot-vase-brana-do-budoucnosti/

Kontakt pro registraci: Anna Nandrážiová, anna.nandrazi@gmail.com, 602 386 900

Místo konání : Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1, http://www.maitrea.cz/kiran-anumalasetty

Cena za 1-denní seminář je 1.980 Kč při platbě do 10.4.2017 (později 2.430 Kč)

Cena za všechny 3 dny (sobotní seminář+workshop) je 4.500 Kč při platbě do 10.4.2017 (později 5.130 Kč)