Mystery Music, HUDEBNÍ FESTIVAL S PŘESAHEM
Festival Mystery Music přináší na naši hudební scénu mysteriózní (záhadný, transcendentální, přesahující) prvek. Jedná se o prvek, který dnes není prakticky na žádném koncertu přítomen. Nejedná se o duchovní hudbu typu mše nebo rekviem. Mysteriózní hudba přesahuje hranice těchto druhů a nutně se neodvolává na křesťanskou tradici.

Festival se koná 20. prosince 2015 od 14 do 22 hodin v Buranteatru, Sokolský Stadion, Kounicova 22, Brno. V jednom dni proběhnou tři koncerty „od kořenů ke hvězdám“. Na prvním zazní didgeridoo, druhý koncert přinese klasickou indickou hudbu a třetí, Hudební zvěrokruh, bude složen ze skladeb na základě horoskopu sestaveném přímo pro tento den a hodinu. Interpretaci samotného horoskopu se návštěvníci dozvědí na koncertě. Vystoupení obohatí živá malba energie hudby.

Aby byl zážitek dokonalý, je pro návštěvníky k dispozici občerstvení ve stylu raw food. V předvánoční době budou připraveny mj. dezerty z živých surovin. Kdo se bojí mlsat, může být u živé strany zcela v klidu. Zdravé mlsání je zde dovoleno!

Program

Ke kořenům: Dalibor Neuwirt a hosté – didgeridoo & looping

„Jsem šťastný, když má hudba posluchače roztančí. Dojímá mě, když spolu s nimi zažívám silné momenty ticha a meditace. To krásné je, že stačí jen hrát… Didgeridoo je nástroj harmonizující tělo skrze přírodní vibrace a bráničnímu dýchání, které se při hře používá.“

Indická klasická hudba: Elena Kubičková – esrádž, Tomáš Reindl – tabla

Esrádž je tradiční indický smyčcový nástroj. Má devatenáct strun, z toho čtyři hlavní a dvě oktávy strun rezonančních, které se ladí do dané stupnice. Indická klasická hudba je založena na sofistikovaném systému rág (melodických vzorců) a tál (rytmických vzorců). Erudovaným interpretům umožňuje uplatnit vlastní invenci v řízených improvizacích.

Ke hvězdám aneb Hudební zvěrokruh: L & M: Lucie Rozsnyó – soprán, Miloslav Študent – arciloutna a barokní kytara, Vladimír Kiseljov – živá malba energie hudby

Lucie Rozsnyó vystudovala klasický zpěv na JAMU v Brně. Své další vzdělání získala na stážích ve Vídni, Linci a v Curychu. Pravidelně se věnuje koncertní činnosti u nás i v zahraničí. Má za sebou účinkování v desítkách oper a stovkách koncertů. Spolupracuje se soubory Musica Florea, ISHA trio, Ensemble Fiorello, Aurette, L & M a Grupetto Colorato.

Kromě zpěvu se vážně věnuje astrologií a muzikoterapii. Festivalovému večeru sestavila horoskop, podle něhož duo L & M připraví program.

Miloslav Študent se již za svých studií hudební vědy a estetiky na MU v Brně věnoval intenzivně otázkám provozovací praxe hudby 16.–18. století. Spolupracoval např. s Magdalenou Koženou, Janou Lewitovou, Ensemble Concerto Milano, Ritornello Praha, Societas Incognitorum, Musicalische Copagney Berlin, Ensemble Galatea a s mnoha dalšími. Vystupuje také sólově a nahrává pro různé gramofonové společnosti, rozhlas, TV a film.

Vladimír Kiseljov (31 let), absolvent SŠUŘ Brno a JAMU Brno. Realizoval více než 70 svých samostatných výstav obrazů (mj. Galerie kritiků v Praze, Wannieck Gallery a Richard Adam Gallery (2013 a 2015), Mezinárodní výstava současného výtvarného umění Florence Biennale 2009 a 2014, v Lipsku 2011, v Zadaru v Chorvatsku a na mezinárodní výstavě moderního umění v Piešťanech v roce 2012, v letech 2013 až 2015 v Edinburghu ve Skotsku, Lipsku, Bayreuthu, Vídni, Berlíně, Ženevě, Praze, Piešťanech aj.) a 9 realizací velkých nástěnných maleb, malovaných naživo před publikem s hudbou jako performance (mj. největší nástěnná malba v ČR v podchodu vlakového nádraží v Tišnově: plocha 600 m2, 2015, na FF MU Brno, Galerie Kritiků Praha, Vila Settemerli ve Florencii, Edinburgh ve Skotsku). V letech 2015 a 2016 bude realizovat další velkoplošné nástěnné malby v Praze, Lipsku, Brně, Olomouci, Nižboru u Karlštejna aj.

 

Podrobný program a další informace naleznete na www.mysterymusic.cz.