Centrum vzniklo za účelem pomoci „hledajícím“ nemocným i zdravým lidem v navrácení či upevnění duševní i tělesné rovnováhy a nastolení stavu zdraví. Do velké míry se ztotožňujeme s ustanovením pojmu zdraví Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako stavu fyzické, psychické, sociální a estetické pohody, nikoli pouze absence nemoci. Zdraví dle tohoto modelu přestává být pouze cílem, nýbrž prostředkem k realizaci harmonického vývoje člověka. Nesmíme však opomenout též spirituální dimenzi zdraví, která zahrnuje náš osobní vztah k tomu, co nás přesahuje – ať už to nazýváme jakkoli (Bůh, energie, bytí, Tao, morální hodnoty). Díváme-li se tedy na člověka z hlediska zdraví, nezajímá nás jen to, co v těle nefunguje, ale především co nefunguje v našem vnitřním světě a co s tím můžeme udělat.

CALMED si klade za cíl také sdružovat terapeuty různých polí působnosti a poskytnout komplexní pohled na jednotlivé aspekty zdraví – tedy žádný z nich neopomenout. V rámci tohoto interdisciplinárního přístupu pořádáme přednášky a workshopy na rozličná témata. Cílem těchto kurzů je naučit účastníky, jak si mohou sami pomoci a jak mohou naslouchat sami sobě, svému tělu a svým potřebám, protože skutečná dlouhotrvající konstruktivní změna pochází především z našeho nitra.

www.calmed.cz
 

 

Líbilo se vám video?

Podpořte Cesty k sobě finančním darem

200,-

Platba

300,-

Platba

500,-

Platba

1000,-

Platba

Děkujeme  vám za váš příspěvek na provoz internetové televize.
Zasláním daru dochází k uzavření darovací smlouvy dle darovacích podmínek.
Prohlášení o ochraně osobních údajů darujícího.Platba probíhá prostřednictvím služby géčko.pngverified_by_visa-full-colour.pngMastercard_SecureCode [Převedený].pngvisa-full-colour-rgb.pngvisa_electron_2015.pngmc_accpt_match_eps.pngme_accpt_match_eps.pngms_accpt_match_eps.png