MOUDRÁ SLOVA PAPEŽE FRANTIŠKA, KTERÁ ŠOKOVALA SNĚM VATIKÁNSKÝCH ORTODOXNÍCH KARDINÁLŮ
„Co si myslíte, kdo jsem já, že jsem nějaký zástupce Boha na Zemi, nějaký polobůh?
Jsem jen obyčejný člověk, jako i vy všichni!
Nač jsou vám obrovské majetky? Nač vám je Vatikánská banka?
Do Božího království si je s sebou nevezmete!!!!
Zde na Zemi alespoň pomáhejte chudým tohoto světa najíst a obléknout se.
Proč převážně všichni kněží hypnotizují lidí náboženstvím a nepochopitelnými kázáními?
Naučme raději lidi žít s Bohem tak, aby nemuseli chodit do kostela jako náměsíční bez rozmýšlení o tomto světě.
To mi připadá, jako když nemocný musí chodit na dialýzu. Věřící nejsou nemocní! Neučte věřících nazpaměť písmo svaté a bibli, naučte je raději opravdově šťastně žít!
 Jménem církve se omluvte, tak jako já, všem nevinným lidem za všechny války světa, neboť podvšemi byla a je podepsána církev a náboženství!!!!!!!
A to od nespravedlivých náboženských výprav Křižáků do Svaté země, až po dnešní nevýslovné projevy náboženské nesnášenlivosti.
Jménem církve se také ospravedlňujte všem obětem sexuálního zvěrstva kněží spáchaných na dětech a ženách.
S celibátem budeme muset něco udělat, protože všem normálním kněžím je jasné, že tyto ostudné činy jsou důsledkem potlačování přirozených hormonálních a pudových potřeb člověka, jak byl stvořen.
Sestupte s piedestalu, i my kněží jsme jen lidé a i když si hrajeme na bohy a nasazujeme si masku čistých a neposkvrněné hříchem, příroda si s člověkem tak jak byl stvořen, své vždy vykoná.
Pochopte prosím vás, co jsem pochopil já už dávno:
To ne Bůh stvořil člověka k obrazu svému, ale to člověk si odpradávna vytvářel Bohy k obrazu svému!!!
Jděte ve jménu Božím!“
Papež František se v minulých dnech veřejně omluvil za církevní skanály.
Lze dohledat v médiích.