Motlitba
Svatá Nevěsto, srdci nejmilejší,
sestup a pohleď na naše srdce,
učiň z nich nádobu a naplň je.

Sestup k nám, sestrám,
a navrať nám dar vědění,
aby se uskutečnil zázrak bytí,

ve kterém jsme jedno.
Amen