Modlitba ke Svatému Václavovi
Svatý Václave,Ty velký Lásky Reku,

pomoz nám již zastaviti karmy řeku,

jež se valí na Tvé město stověžaté,

posvěcené památkou Tvé krve svaté.

Na počátku Slovanského mládí květu,

dal jsi dědictví své Lásky všemu světu,

neboť za dar slova,krev jsi vylil vroucí,

první mučedníku,památka Tvá je nám nehynoucí.

Nechť budhické Tvé Lásky mocné plání,

Slovanstvo i lípu naši od zla chrání,

aby všechny její mocné,silné sněti,

zachovaly harmonii Božích dětí.

Svatý Václave,chraň svoji korunu i zemi,

chraň nás před válkami,pohromami všemi.¨

Dej,by naše Země byla vskutku český ráj,

pravý domov,kde se může sníti Lásky báj.Evoe.

Nechť žádný rozkol,nesvornost čí záští sémě,

neohrozí všesbratření slovanského plémě.

Svatý Václave,ó žehnej slovanskému dílu,

dej nám k alchymické proměně též mocnou sílu.

Pomoz nám vytvořiti novou éterickou rasu,

z duchovního zdroje vydobýti nesmrtelnou krásu.

dej,abychom dosáhli již zduchovnění nitra svého hloubi !

Nechť nás duch Tvůj svatý s Makrokosmem snoubí !

Strážní Duchové kéž nás ve jménu Tvém chrání,

aby karma světa nestihla nás znenadání.

Dej nám nad ní Mocí Boží Lásky zvítěziti,

bychom v míru mohli obrození lidstva připraviti.

Alma Excelsior

!

 

Kategorie:

Články, Ostatní