MOBILNÍ VĚŽE? PŘEDÁVÁNÍ TELEFONNÍHO SIGNÁLU JE TOU POSLEDNÍ Z JEJICH FUNKCÍ
Mobilní věže: tady něco páchne
Překlad: Orgonet
(výňatek z článku)
Není pochyb, že mobilní věže v Americe nejsou tím, zač jsou nám vydávány. Jeden čtenář mi poslal toto:
 
„Jime, před lety jsem vlastnil společnost na výstavbu telekomunikací a podzemních zařízení. Mnoho zakázek se týkalo zavedení elektřiny, optických vláken atd. do podzemních základen v Arizoně, Nevadě, Novém Mexiku, Kalifornii a Texasu.
Musel jsem projít spoustou výslechů a podepsat dokumenty, že neprozradím, kam „moje společnost“ zavedla tato zařízení.
Moje společnost také postavila mnoho mobilních věží, a vždy jsem se divil, proč jsme k nim museli přivádět tolik elektřiny.
Potom na ně Armádní inženýrský sbor instaloval zesilovače frekvencí napojené na HXXrp. (Pozn. editora: HXXrp je komunikační protokol, o němž jsem slyšel v NSA. Zkoušel jsem vygooglit více, ale bezvýsledně, kromě náhodných zmínek). Myslím, že tím mohou řídit počasí. Rovněž, každý z nás má svůj vzorec frekvencí, které vydává, a tyto mobilní a wifi věže mohou zasahovat do těchto našich frekvencí.“ …

Jak může být signál v GHz použit k přímému působení na mozek?


Všechny frekvence mají průnikovou hloubku, a např. ve vodě se v polovině vlnové délky dosáhne 100% útlumu. Pro signál 1 GHz je to přibližně 7 palců (asi 18 cm). Většina lidí mi řekne, že když mikrovlny procházejí vodou, ohřívají ji. Ale to je příliš zjednodušené. Je tam ještě jeden krok: když je elektromagnetická vlna je absorbována vodivým médiem, stane se tak proto, že se mění v elektřinu, která se sama zkratuje ve vodivém médiu, a výsledný proud je to, co způsobuje ohřívání. Radiová anténa je naladěna přibližně na nejčastější frekvenci, a aby se frekvence sama v sobě neutlumila, předává ji na zesilovač.

Takže nyní víme, jak může být elektrický proud indukován do mozku prostřednictvím radiového signálu 1 GHz, který se plně absorbuje v hloubce přibližně 18 cm. Samozřejmě mohou být použity vyšší frekvence s kratší vlnovou délkou, protože není třeba penetrační hloubky 7 palců. Pro praktickou aplikaci je rozsah frekvencí mezi 500 MHz a 3 GHz.

Ještě jsme neodpověděli na otázku, jak taková vysoká frekvence může působit na mozek. Takto nemůže. Avšak jsou různé typy modulací, které můžete vložit na vlnovou formu, a nejběžnější z nich jsou AM (amplitudová modulace) a FM (frekvenční modulace). Pro účely reagování s mozkem lze využít AM.

Amplitudová modulace znamená užití stálé frekvenční vlnové formy zvané nosič, jejíž intenzita se zvyšuje a snižuje. Takto modulovaná vlnová forma se jeví na osciloskopu jako měnící výšku, zatímco udržuje svou frekvenci. Když máte velmi nízkou AM na vysokofrekvenčním nosiči, můžete pozorovat, že amplituda nosiče na osciloskopu dosahuje maxima, a pak padá, až k rovné čáře, předtím, než se vrací na maximum.

Předtím jsem vysvětlil, jak může použít radiovou vlnu k vytvoření elektřiny. Nyní vezměme tuto gigahertzovou vlnovou formu z mobilní věže, která pronikne přibližně 18 cm do lebky a vnese tam neznatelnou vysokofrekvenční elektřinu a moduluje tuto nerozeznatelnou frekvenci frekvení ELF (extra low frequency), s níž mozek může reagovat. A hle – už máte kontrolu mysli vytvářenou mobilní věží. A je to velmi snadné, a funguje to líp než jakákoli jiná metoda, jak uvidíte.

Když vysíláte samotnou vlnovou formu ELF, bude to potřebovat anténu dlouhou mnoho mil, aby byla pořádně zachycena, nebude reagovat s tělem, protože vaše tělo není dost velká anténa pro vlnu ELF, aby se do něj účinně „zkrátila“. Abyste něco udělali, budete potřebovat opravdu silný signál. Ale když můžete tuto ELF frekvenci použít k modulaci na nosič supervysoké frekvence, tento nosič vpustí veškerou svou energii přímo do vaší lebky, a modulace této energie učiní zbytek. Samozřejmě jsou i další faktory, jako jednostranný nebo asymetrický nosič, ale abychom to neměli příliš složité, řekl jsem dost, abych vám dal představu.

Existovalo video ukazující, jak to funguje na testovaných opicích. Zjevně v tomto případě byly úrovně energie velmi vysoké. Video bylo staženo, ale o tomto experimentu se můžete dočíst v článcích, např.http://www.bariumblues.com/monkey_experiencing_electrode_st.htmhttp://www.bariumblues.com/mind_control2.htm

Proč americké mobilní věže potřebují tak velký příkon?

To je závažné téma.

V Americe je přenosová energie wifi počítače omezena na 20 miliwattů, a i s tímto malým množstvím se můžete někdy napojit i ze vzdálenosti stovky metrů bez speciálních antén a hardwaru. Váš mobilní telefon může přenášet 300 miliwattů. To je více než desetkrát tolik, a dosah vašeho telefonu je taky o tolik lepší. Vše, co je třeba, je k vytvoření velkého mobilního uzlu, je 10wattový vysílač (pro zajištění opravdu dobrého průniku signálu do okolních budov) a přijímač citlivější než ten ve vašem mobilu, protože odpovídáte s energií mnohem menší než 10 wattů.

10 wattů je 500x silnější než váš bezdrátový router, který všude perfektně funguje. Soused s trochou štěstí zachytí váš nezabezpečený router s pouhými 20 miliwatty přes celý blok domů i na svůj levný notebook. Proč tedy, když 10 wattů je zjevně postačujících, je Amerika enormně zaplavena gigantickými „mobilními věžemi“, které zjevně vypumpují mnoho tisíc wattů?

Je to proto, že mobilní věže v Americe mají zcela odlišný účel, než se nám tvrdí. Zajisté, ta věž skutečně vykonává práci přenosu mobilního signálu, ale pro tuto práci není ani nutná. Věže jsou tu proto, aby nám skryly něco tajného, co probíhá v tajnosti před zraky všech.

Ten čtenář mi napsal: „Moje společnost také postavila mnoho mobilních věží, a já se vždycky divil, proč je třeba k nim přivádět takové množství elektřiny.“ Trefil hřebíček na hlavičku. Já jsem technický typ, a věnoval jsem se mobilním věžím, a zjistil jsem, že vždy mají k napájení transformátor 400kVa (kilovoltampérů) nebo větší. 400kVa je přibližně 400 000 wattů. Ale dokud jsem se neprobudil, nenapadlo mě zkoumat, proč potřebují tolik šťávy. Někdy se musíte probudit, než vám to začne myslet.

Je to potvrzeno v Mexiku – mobilní signál je tam mnohde nedostupný, ale šikovní lidé si někde dokázali udělat svou mobilní síť, a perfektně fungující uzel může být schován i na dvorku a poháněn menším množstvím energie, než potřebuje průměrný dok Ipodu… (Pozn. Orgonet: viz články http://www.wired.com/2015/01/diy-cellular-phone-networks-mexico/ ,http://www.wired.com/2010/07/intercepting-cell-phone-calls/ )

Přišel i komentář, který praví, že americké mobilní věže mají ve skutečnosti výkon od 20 tisíc do 60 tisíc wattů, a dodává ověřenou dokumentaci, že víc ne. OK, dobrá, rádio WLS v Chicagu vysílá s 50 tisíci watty, a s dobrým přijímačem ho můžete slyšet kdekoli na světě, za správných podmínek. Takže, proč je třeba pumpovat do jedné americké obytné čtvrti pomocí místní věže která obsluhuje oblast pouhých dvou mil, mnohem více wattů? To  je více než podezřelé.

Tyto mobilní věže NEJSOU TÍM, CO SE NÁM TVRDÍ, a jsem si jist, že odhad 60 tisíc wattů je pro mnohé z nich velmi střízlivý.

Proč pumpují z věží tak mnoho wattů?

Anténní soustavy na mobilních věžích jsou velmi přesně zaměřeny. To je viditelné. Takže, protože je signál z nich určen určité zóně, a nevychází všemi směry, vše v oné zóně dostává extrémně vysokou úroveň radiofrekvencí. Možná je to potřeba pro kontrolu mysli, ale o tom vážně pochybuji. S takovou schopnosti zaměřit signál na určitou zónu bych očekával kvůli kontrole mysli paprsek záření o síle jen pár tisíc wattů. Kam tedy jde zbytek té energie?

Moje domněnka je, že do katastrofických událostí jako zemětřesení a tsunami v Japonsku, hurikán Katrina, nebo zemětřesení v Mexiku. Všude, kde „oni“ potřebují pomocí zemětřesení či jiné „přírodní“ katastrofy dosáhnout nějakých politických cílů. Vše, co k tomu potřebují, je vědět o šíření radiových vln – lze ji řídit. Takže, i když mobilní věž vypadá, že vydává svůj signál pouze do určité zóny, neznamená to, že signál nemůže být odvrácen a posílán jinam. A to proto, že sousední věž může být synchronizována tak, že řídí výkon z okolních věží do jiné vzdálené oblasti. Takhle funguje HAARP, můžete se vsadit.

Americké mobilní věže mají několik účelů, a domnívám se, že v tomto pořadí:

1. První je kontrola mysli elektromagnetickou frekvencí. Divíte se, proč některé ráno se všichni jeví jako šťastní, a jiné ráno jsou všichni mrzutí? Není přirozené, aby všichni lidé přirozeně spadli do stejné formy nálady, a přece to pořád vidíte. Dříve to nebylo. Je to nový jev. V 70. a 80. letech byly nálady zcela okrajovou záležitostí. Ale teď už ne. Jsou šťastné dny, kdy jsou všichni šťastní, a mrzuté dny, a lhostejné dny. Jestli jste si toho nevšimli, začněte dávat pozor. Lidské životy jsou každý jiný, a není absolutně žádný důvod, aby lidé měli stejné nálady, kromě vnější manipulace.

2. Druhý účel věží je příležitostný – řízení počasí. Myslím si, že příležitostně jsou věže zapínány na plný výkon, aby např. Zničily jaderný reaktor v Japonsku podle scénáře falešného zemětřesení, anebo aby zajistily hurikán v New Orleansu, který je potřebný pro sociální experiment.

Ty věže nemůžou hučet pořád na plný výkon, protože by se to stalo zjevným, takže tato schopnost je rezervována pro speciální příležitosti. A také, protože je jich všude plno, pravděpodobně stačí pár procent z nich, aby provedly něco velkého. A proto můj čtenář také napsal: „Po nás tam Armádní inženýrský sbor instaloval zesilovače frekvence napojené na HXXrp. Myslím, že slouží k řízení počasí.“ Ptáte se, proč by Inženýrský sbor chodil a instaloval něco takového na „civilní“ mobilní věže? Přemýšlejte. Víme, že „elita“ dokáže vyvolávat zemětřesení. Víme, že umějí řídit počasí. Když na obloze není žádné obří UFO, které by to dělalo, kde jinde by potom jejich systém byl, než v mobilních věžích?

3. A konečně třetím účelem je „provozování mobilních telefonů“. To je ale téměř lež, protože obyčejná tyč se střešní či zahradní instalací tuto funkci splní také, jak dokazuje Mexiko.

….
Dodatek Orgonet:
Věže a střešní konstrukce slouží nejen k příležitostnému tvoření velkých katastrof, ale většinou pro průběžné řízení počasí, jak zde dokazujeme sledováním satelitních snímků umělého tvoření oblačnosti, bouří atd. Ale vlastně se dá říci, že je to taky příležitostné, protože frekvence řízení počasí nejsou zapnuty stále a na nejvyšší výkon, ale dle potřeb geoinženýrů-klimateroristů.

 

 

Zdroj: http://orgo-net.blogspot.cz/2015/06/mobilni-veze-predavani-mobilniho.html