MISTR HILARION – POSELSTVÍ PRO TÝDEN 27.3. – 3.4. 2016

Milovaní,

svět se posouvá do stavu obnovy a regenerace. Je to vidět na událostech, které se ve světě dějí. Odehrávající se události, ukazující všechny vysloužilé systémy, které neslouží k nejvyššímu dobru všech. Pro lidstvo je těžké pochopit, že to působí vyšší zákon, když vše, co vidí, je chaos a svět, který zešílel. Je to doba, kvůli které se na tuto planetu inkarnovali všichni pracovníci světla. Dělá to vaše světlo! Nenechte se odradit tím, co vidíte prostřednictvím médií; z vyšší perspektivy se toho děje víc, než je vám ukazováno.

Uvnitř vás dochází k významnému přenastavení. Ať se vám to líbí, nebo ne, vaše fyzická vozítka jsou transformována na vyšší verzi více éteričtější (řidší) formy. Většina z vás zažívá pravidelné návaly horka v oblasti páteře. Když se to děje, vězte, že se aktivují a otevírají vlákna vaší DNA. Mnozí z vás pociťují mnoho podivných příznaků a to se bude dít i nadále. Někteří z vás pociťují strach bez příčiny. Má to souvislost s tím, že směřujete do neznámého teritoria a nevíte, co vás tam čeká. Buďte v klidu a plujte na vlnách, když přicházejí; vynoříte se jako vítězové!

V této transformaci nejste sami, celý svět se nachází v agonii velké proměny. Začíná to v maličkých buňkách každé živé bytosti na planetě a je to pociťováno vnitřně. Jak jsme mnohokrát zdůraznili již dříve, je důležité denně se propojovat se Zemí. Postavte se na boso na zemi a chvilku zhluboka rytmicky dýchejte a děkujte Zemi za to, že vás podporuje a ochraňuje. Je to něco, čeho si musí být lidstvo jako celek více vědomo, protože Země je vaše planeta a váš domov. Je jenom jediná Země a ona potřebuje uznání a lásku svých obyvatel.

Každý den požádejte vaší Božskou podstatu, aby posunula vaše vědomí, a vy uviděli svou osobní situaci z vyšší perspektivy. Vyšší propojení s božskostí ve vás může udělat váš život klidnějším a harmoničtějším. Také to ve vás rozvíjí kvality důvěry a odvahy.Důvěřujte, že vše, co zažíváte vy a vaši milovaní, se děje z vyššího důvodu a pro vyšší účel.Pokud bychom se teď měli s vámi podělit o nejdůležitější radu, řekli bychom vám, abyste začali denně praktikovat žehnání. Žehnejte každé situaci, v níž se nacházíte a vizte v ní dar, který představuje. Žehnejte milovaným, s nimiž zažíváte výzvy, protože jsou to odvážné duše, které souhlasily s tím, že budou hrát tuto roli, abyste se naučili lekce vaší duše a tím rostli. Udělali to, protože vás milují.

Žehnejte každému ptáčkovi, každému zvířeti, každému stromu, každé rostlině a živé bytosti ve vašem blízkém okolí. Uvědomte si, že vše, co vidíte, je Zdroj Všeho-Co-je ve fyzické manifestaci. To je praktikování nejvyšší formy lásky v akci a to je teď zapotřebí. Nedopusťte, aby vás něco od tohoto postupu odradilo. Buďte si vědomi cyklů, které se na planetární úrovni a na úrovni ročních období odehrávají, a pracujte v souladu s nimi. Jste nedílnou součástí toho všeho a vaše láska to pomáhá udržovat a podporovat. Ve všem, co se děje, si zvolte, že na všechno budete reagovat láskou.

Já JSEM Hilarion

* připomínáme akci „Lidská světelná vlna lásky“, jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.

©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. prowww.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.