MISTR HILARION – 17.1.2016

Část 3 (pokračování z minulého týdne)

Ptáte se, co se ještě dá udělat, co se by se ještě mělo udělat. Problémy, které se v průběhu doby vynořují, houstnou a nabírají formu, nejdřív skrytou, neviditelnou. Vznikají z lidské hamižností, neznalosti, a nelze je vyřešit během dnů či minut anebo hodin, ani za pomoci zázraku. V boji zvítězí pouze čas a vytrvalost. Musíte pokračovat v povzbuzování lidí, aby se soustředili na láskyplné myšlenky, aby každý den šířili do světa své myšlenky Světla. To se musí dělat. Svět musí být nepřetržitě bombardován láskou! Lidé nesmí propadat malomyslnosti, že to nefunguje, lidé musí uznat, musí vidět, že se takové věci časem pomalu vytvoří, že takové věci je nutno dělat bez přestání, pokud mají mít nějaký účinek, že takové síly musí vzejít ze sjednocené a soustředěné masy lidí, kteří věří, důvěřují a znají pravdu.

Jistě, i takoví lidé mají své vlastní výzvy, své vlastní životy, s nimiž se musí poprat. Musí bojovat se svými pochybnostmi, musí bojovat se svou nevírou, a nejvíc musí bojovat s pocitem, že nemají moc změnit svou realitu. Nikdo není bezmocný. Každý má schopnosti soustředit se a použít energii Boha, kterou má v sobě. Aby to fungovalo, je třeba být vytrvalý a trpělivý, a aby se uskutečnily změny a transformace v okolním světě, je třeba se spojit s dalšími lidmi. Je to velmi, velmi důležité! O tuto informaci je nutno se podělit, a je nade vše důležité postupovat dle těchto pokynů.

Závěrem bychom řekli toto: vše má svůj začátek a konec. Vše jednou skončí, aby se mohlo znovu narodit. Taková je v tomto čase povaha reality. Pokud se mají vynořit nové věci, musí zemřít a zmizet věci staré. To, co teď děje, je tento proces, ale ve velkém měřítku. Aby se pozvedlo vědomí lidské rasy, aby lidé byli schopni vidět, že jejich svět není funkční, že tak, jak je to teď, to nefunguje, musí uznat, že se musí stát něco drastického – posun, změna reality, něco, co jste ještě v tomto životě nezažili. Svět musí projít něčím výrazně pozměňujícím. Zažila to Atlantida, nakonec to vedlo k jejímu zániku, ale také k jejímu znovuzrození. Vedlo to k tomu, že se Atlanťané vydali do světa a navždy zformovali a změnili dějiny světa tím, že předali svá tajemství lidem, kteří do té doby ještě nikdy o těch atlantských pravdách neslyšeli.

Přestože je to někdy těžké uznat a vidět, musíte se pokusit rozeznat, že to, co prosakuje, je součástí plánu. Není to součástí Božského plánu, ani původního plánu, ale je to součástí plánu, který byl vytvořen tvořivými silami lidstva, a na základě toho plánu teď Božské improvizuje, aby lidstvo navedlo na cestu, která ho nakonec dovede zpět ke Zdroji, zpět na začátek, a povede k jeho pozvednutí a evoluci.

Jestli mají věci plynout správným směrem, jestli mají být ztráty co nejmenší, jestli se má svět probudit spíš dříve nežli později, svět musí být zaplavován láskou a světlem*, srdce lidstva musí být otevřena Přítomnosti Zdroje. Myslím lidstva se musí dostat Světla, které potřebují, aby rozpoznaly pravdu, a to můžete (a měli byste) udělat vy a vám podobní, pokud společně zaměříte energii a upřímně použijete sílu svého ducha a duše. Tak jděte vpřed, naslouchejte našim slovům, používejte tuto pravdu, používejte toto Světlo, sdílejte toto poselství, toto pochopení. Ať se to lidé dovědí, ať jsou lidé požehnáni, aby se mohli osvobodit.

Takže, naše nejdražší, přijmi naši lásku, naše požehnání, sdílej naše poselství, věz, že jsme s tebou, jak kráčíš po cestě a že já a mí druhové, že andělé i Božské, dělají vše, co je v jejich moci, aby pomohli s transformací vaší planety co neklidnějším a nejpozitivnějším způsobem, jaký lze použít.

V lásce a světle, ať to slouží pro nejvyšší dobro všech. (Závěr částí 1-3)

Do příštího týdne …
Já JSEM Hilarion

* připomínáme akci „Lidská světelná vlna lásky“, jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.

©2016    Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. prowww.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.