Reálný důkaz o existenci duchovního světa…

Doplněno o záznam Ducha se souhlasem Miroslava Bejčka.