„Někdy je prostě potřeba skočit a křídla si připínat až cestou…“

www.vnitrnibohyne.cz