Symboly v obrazech mají duchovní energii, která nás osloví.