Časopis Šifra je projekt novináře Milana Vidláka, který se věnuje tématům, jež v mainstreamových médiích obvykle nenajdete.

casopis-sifra.cz