TRANSPARENTNÍ ÚČET ZACHRAŇ PRALES: 2000885303 / 2010

Spolek Prales dětem financuje projekt Green Life, aniž by požíval jakýchkoli systémových dotací a odmítá podporu organizací, které vytvářejí fiktivní podporu ochrany pralesů a přitom je sami ničí, aniž by byly ochotny přiznat svůj podíl viny na tomto nadnárodním zločinu. Snažíme se nezpronevěřit a jít cestou spolupráce s lidmi a dětmi, které potřebují dobrý a čestný příklad.

Je na každém z Vás, jak budete ochotni podpořit čistý a poctivý projekt Green Life, který vytváří světový příklad soukromé ochrany deštných pralesů a ohrožených druhů zvířat

nepz.cz   pralesdetem.cz