MEZINARODNI PETICE PROTI CHEMTREILS
Chemtrails jsou letecké stopy na obloze, které expandují a vytvářejí mléčně bílou umělou pokrývky po přeletu sprejujícího letadla. Obsahují nanočástice sulfátu hliniku, titan, barium, baktérie, radioaktivní materiál a plazma, podle studií Toma Bosca a Clifforda Carnicoma, kteří tento spad studují již více než 10 let. Tyto látky způsobují respirační choroby, poškození srdce i dočasné ztráty paměti, bolesti hlavy a dezorientaci.

Sprejování je dle mezinárodního práva ilegální a musí být zveřejněno a zastaveno.

Prosím, najděte si chvilku právě teď, podepište petici a předejte ji dále, pokud je tento problém pro vás důležitý.

Co je Avaaz? Mezinárodní aktivita spojující aktivity občanů celého světa za účelem překlenutí rozdílu mezi tím, jaký svět je a jaký ho chceme mít.

Viz http://www.avaaz.org/en/about.php/?doaboutus

česky zde: česky zde: http://ism-czech.org/iniciativa/petice/avaaz/

Zdroj: http://orgo-net.blogspot.cz/2013/03/mezinarodni-petice-proti-chemtrails.html#more
Autor článku: Orgonet

 

Kategorie:

Výzvy