MEDITUJTE KAŽDÝ DEN MINUTU PRO MATKU ZEMI
(Sri Swami Vishwananda tuto meditaci sdílel na své cestě v Africe ):

Nejprve zavřete oči. Otevřete ruce, umístěte je před vaše srdce. Ne směrem k vám, ale dlaně směrem jedna k druhé.

Vaší tvůrčí myslí si představte, že Matka Země, Svět, je mezi vašimi dlaněmi. Když to uděláte, je tam automaticky proud energie z vaší pravé ruky do levé ruky, a z levé do pravé. Někteří z vás, kteří jsou vnímaví, to budou automaticky cítit, tento vibrační tok.
Tak zavřete oči a představte si Matku zemi mezi vašimi dlaněmi.
Nyní z vašeho srdce vyšlete všechna dobrá přání, léčení, lásku Matce Zemi.
Pokud vaše mysl pobíhá, přiveďte ji zpět.
Ať láska která je ve vás přinese pohodu a mír lidem, kteří to potřebují: nemocným lidem nebo těm kteří potřebují pomoc… Posílejte jim lásku. Nechte vaši pozitivitu vnést mír všude, do vás, vašich sousedů a vaší rodiny.
Zpívejte: OM OM OM, Shanti Shanti Shanti.
Jai Gurudev!

Swami dodává: Můžete to zkoušet jednu minutu i když jste velmi zaneprázdněni. Máte jednu minutu? Ano, opravdu?
Publikum: Ano.
SV: Jen zavřete oči, specielně pro tento svět. Jste součástí tohoto světa, ne? Nezáleží jakého jste vyznání nebo barvy. Takoví jací jste, jste tohoto světa součástí. Každé dobré přání je důležité.
Jai Gurudev!