Meditační téma na květen 2017
Uvědomuji si, že největší duch. hodnotu mají v této době takové konkrétní skutky, které vycházejí z mého nejhlubšího nitra, mé duchovní základny, kdy Duch může působit skrze přítomnost té nejpozitivnější emoční energie, která se vyznačuje také aspekty citlivosti, jemnosti, pochopení, vstřícnosti a milosrdenství? Uvědomuji si také tento ženský aspekt Ducha v sobě a ve svém konání a snažím se jej aktivovat v mé duchovní praxi?
Vnímám, že největší blaženost a radost mohu prožívat pouze ve svém nejhlubším nitru, kde je přítomen můj opravdový duchovní Učitel, který ke (ve) mně v nitru neustále vyzařuje, pokud se otevřu ve své tichosti této hluboké vnitřní pozitivní Energii a emočně Ji procítím?
Uvědomuji si, že daleko silněji než přečtení něj. významné filozofické či duchovní knihy na moji duši působí živé vyzařování nějaké projevené duchovní Lásky? Uvědomuji si tak, že opravdový duchovní Mistr bývá často skryt i v těch nejobyčejnějších lidech, kteří však mají otevřené srdce a dávají skrze ně najevo Lásku Ducha touto konkrétní projevenou (a prociťovanou) jednoduchou formou?
Uvědomuji si tak, že jen Živé (vědomě prociťované) poznává ŽIVÉ (BOHA) a tedy pravé duchovní Poznání je možno získat né myslí, ale pouze otevřením se a emočním procítěním Života, který tluče ve vlastním nitru – duchovním Srdci?
Uvědomuji si tak, že i když jsem přečetl(a) množství duchovních knih, a jsem teoreticky duchovně naplněný(á) a sečtělý(á), je cílem mého duchovního Poznání – procítit a projevit své duchovní Srdce – Lásku?
H.K.
Toto meditační téma platí od 26.4.2017 od 14:16h do 25.5.2017 do 21:43h.

Nová meditaci dle horoskopu novoluní  na květen 2017 http://hankabonaccia.blog.cz/1704/meditace-na-kveten-2017

S pozdravem a přáním VŠEHO DOBRÉHO…
HMK – Hana Marie Kupková

www.hankabonaccia.blog.cz