MEDITÁCIA NA ZVÝŠENIE VIBRÁCIÍ V PRIMÁRNOM AURICKOM POLI
Uveďte sa do uvoľneného, meditačného stavu. Možno sa vám zažiada pustiť si v pozadí upokojujúcu hudbu. Zariaďte sa tak, aby vás nikto a nič nerušilo. Je možné vytvoriť si vlastný zvukový záznam tejto meditácie, aby ste sa nemuseli podchvíľou obracať k textom. Nič nie je také upokojujúce a liečivé ako zvuk vlastného hlasu.

 

1.  Predstavte si, že ležíte na krásnej prímorskej pláži. Počúvajte, ako vlny rytmicky omývajú morský breh, Piesok vám zohrieva chrbát a jemný vánok vás chladí. Uvedomte si svoje žlté mentálne telo. Je väčšie než vaše fyzické telo a skladá sa z čiar podobných akupunktúrnym dráham. Obklopuje vás však ešte iné, jemnejšie pole energie, ktoré je súčasťou tohto mentálneho tela a siaha až za jeho hranice, vytvárajúce guľovitý obal. Ste uzavretí v tejto ochrannej energii mentálneho tela. Jeho vonkajší okraj obklopuje pole veľmi jemnej, vysoko vibrujúcej energie. Je ako vaječná škrupina, ibaže oveľa silnejšia a nedovolí, aby doň prenikli žiadne hustejšie vibrácie. Tento obal však môže oslabiť či narušiť užívanie drog, legálnych či nelegálnych.

 

Teraz si predstavte, ako sa na váš plexus solaris  – slnečný pletenec /obrátené „V“ pod hrudnou kosťou, kde sa rebrá rozchádzajú/ pomaly spúšťa slnečný kotúč. Precíťte jeho teplo. Sústreďte sa na to, ako slnečná energia prúdi všetkými smermi, až kým celkom nezaplní celé vaše mentálne telo a potom aj vonkajší obal za ním. Vyhľadajte akékoľvek tmavé oblasti, kam zlaté lúče nemôžu preniknúť či prúdiť. Ostreľujte ich zlatým Svetlom.

Precíťte ako slnečné teplo znovu voľne priteká do týchto miest. Teraz vaše mentálne telo  žiari  zlatožltým slnečným svetlom.

 

2.  Láska je životodárnou silou celého tvorstva. Vaše emocionálne telo sa lieči a vyvíja s jej pomocou. Teraz nastal čas, aby ste svoje emocionálne telo naplnili čo najväčším množstvom lásky. Toto telo má byť naplnené všetkými farbami dúhy, ktoré by malo aj vyžarovať. Ak sa hneváte, cítite smútok či sklamanie, farby sa zakalia a stmavnú. Predstavujte si, ako obrovská guľa rubínovej až ružovofialovej milujúcej energie vstupuje rovno doprostred srdca vášho emocionálneho tela. Naplňte si srdce, hrudník a potom aj celé telo. Skontrolujte, či sú všetky farby čisté a či neostali žiaden blokády. Neprestávajte vyžarovať lásku čoraz ďalej a ďalej, pretože toto jemnejšie telo menšej hustoty môže siahať mimoriadne ďaleko. Pamätajte, že zásoby lásky vo vesmíre sú nevyčerpateľné.

 

Potom, čo vaše telo prijalo toľko milujúcej energie koľko len mohlo, možno zatúžite vyslať lúče lásky svojim príbuzným a priateľom, susedom, celej krajine a celému svetu. Je to úžasné cvičenie a je dobré, ak ho robíte aspoň raz denne. Týmto cvičením navyše pomáhate čistiť auru Zeme.

 

3.  Ďalším telom je éterické telo. Toto telo je kópiou fyzického tela, len má menšiu hustotu. Má jasne ohraničené energetické dráhy. Na éterické telo použijete dva druhy lúčov. Prvým je liečivý lúč Zeme – má jasnú oceľovomodrú farbu elektrickej iskry. Všetci majstri používali tento lúč pri liečení. Veďte tento lúč zo stredu Zeme cez chodidlá a dlane. Nechajte ho pomaly stúpať celým telom a vystúpiť hlavou cez korunnú čakru. Všímajte si, ako vaše éterické telo začína žiariť oceľovomodrou farbou. Preskúmajte vnútorným zrakom, či pri prúdení energie nedochádza k prerušeniu či blokáde. Dovoľte, aby táto modrá energia vystúpila z vašej korunnej čakry do okolitého priestoru ako dar Zeme vesmíru.

 

Druhému lúču energie, ktorý potrebuje éterické telo, hovoríme energia Krista /Nejde tu o Ježišovu energiu, ale o najvyššiu vibračnú frekvenciu v našom lokálnom vesmíre,. Pokým sa Ježiš nestal Kristom, ani on touto energiou nedisponoval. Keď získate Kristov rozmer, presnejšie presnejšie, stanete sa Kristom, budete aj vy zjednotení s touto energiou. Kristova energia vyzerá ako sneh, jagajúci sa v lúčoch slnka, ako diamant na slnku. Priveďte vesmírnu energiu do svojej korunnej čakry. Nechajte ju prúdiť smerom nadol pozdĺž tela. A presvetliť priestory každého atómu vašej bytosti. Poproste, nech je vášmu telu umožnené prijať maximálne množstvo tejto Kristovej energie, nazývanej aj pránou alebo čchi. Nechajte jej svetlo prúdiť zo svojich dlaní a chodidiel do Matky Zeme, nech sa i ona nasýti. Stali ste sa riekou plynúcej energie. Jeden prúd vás spája so Zemou, kým druhý obnovuje vaše spojenie s vesmírom.

 

Teraz sa sústreďte na energiu, plynúcu pozdĺž vašej miechy a vyžarujúcu smerom von po oboch jej stranách. Takisto si predstavujte, ako sa touto energiou zapĺňa celá vaša slezina. Ďalej spojte éterické telo s fyzickým telom a umožnite, aby aj do fyzického tela prúdili všetky energie. Pozorujte, ako sa miecha a celá centrálna nervová sústava nabíja energiou a ako sa slezina plní. /lekári doteraz neobjavili funkciu sleziny práve preto, že jej úlohou je slúžiť ako zásobáreň Kristovej energie./.

 

4. Ďalším krokom je harmonizácia mentálneho, emocionálneho, éterického a fyzického tela. Keď máte pocit, že sa všetky tieto telá zjednotili, poprepájajte ich zlatými laserovými lúčmi. Prvý zlatý lúč vstupuje cez korunnú čakru, šíri sa smerom nadol po mieche a vychádza chodidlami. Druhý lúč vstupuje cez ľavú ruku na úrovni srdca a vychádza von cez pravú ruku . Tretí lúč vstupuje spredu priamo do srdca, prechádza cez hrudník na úrovni srdca a vystupuje von cez chrbát. Teraz sú všetky telá dokonale navzájom zosynchronizované.

Keď ste vycentrovaní, zharmonizovaní, vyvážení a nachádzate sa v prúde životnej energie, nikdy nepocítite únavu. Zdroj je vždy poruke, ak ste mu otvorení.

 

 

DYCHOVÉ  CVIČENIE –  PROTI STRESU

 Skvelá metóda na uvoľnenie mentálnej a fyzickej strnulosti

účinná v akejkoľvek stresovej situácii,

najmä  pri syndróme chronickej únavy ale aj  Ebsteinovom syndróme

 

Malá rada: ak sa cítite duševne roztrieštení, nesústredení, unavení či neukotvení a nemáte čas ani na vhodné miesto na túto meditáciu, tu je veľmi rýchla technika.

 

Spomínate si, ako si malé dieťa vzdychne, keď sa utíši po dlhotrvajúcom plači? Hlboký nádych nie je pokojný a plynulý, ale trhaný a prerušovaný, výdych je však dlhý a plynulý. Skúste si ho v pamäti vybaviť. „Prerušte“ nádych aspoň 3-krát. Jeho rytmus vyzerá asi takto:

Vdych, vdych, vdych, vdych …    … v-ý-d-y-c-h- ….. Teraz sú všetky telá zladené. Je to skvelá metóda na uvoľnenie mentálnej a fyzickej strnulosti a je veľmi účinná v akejkoľvek stresovej situácii, najmä však pri syndróme chronickej únavy, Ebsteinovom syndróme, či v iných podobných prípadoch.

 

Nastal Čas uvedomiť si, že život na tejto planéte je akýmsi experimentom. Mnohé duše si vytvorili telá, aby zažili hustotu a hmotný svet, rozhodli sa zakúsiť oddelenosť  a dualitu. Teraz sú na ceste domov. Najťažšiu prácu máme za sebou a tú krajšiu pred sebou. Oddelenosť končí, pretože ľudia sa prebúdzajú do stavu JEDNOTY so všetkým jestvujúcim – nielen práve tu a nielen práve teraz, ale všade a navždy. Čím viac sa človek dokáže stotožniť s vedomím vlastnej jedinečnosti, tým intenzívnejší bude pocit úplnej celistvosti. Jednotlivci sú skutočnými iskrami Stvoriteľa, ktorý je zdrojom všetkého Svetla: „Ja a môj otec sme jedno“, či po novom : „Som jedno so svojim Zdrojom“. /Pozn. Zdroj je myslené Stvoriteľ/.

To všetko je veľmi krásne a veľmi ezoterické, teraz si však povedzme podrobnejšie o osobnom vzostupe.

 

POZNÁMKY – vysvetlivky:

1.  Pránické dýchanie využíva čchi alebo chi, čiže univerzálnu energiu metódami podobnými ako pri jógickom dýchaní.

2.  Príkladom takejto transformácie je život Ježiša. Na to, aby sa človek stal Kristom, však nemusí zomrieť. Kristova energia poháňa náš vesmír a umožňuje jeho existenciu.

 

Zdroj: http://skola-lecitele.cz/index.php/meditacni-techniky/269-meditacia-na-zvysenie-vibracii