MEDITACE  K  HARMONIZACI ČTVRTÉ, PÁTÉ A ŠESTÉ ČAKRY
PROCHÁZKA SMARAGDOVÝM CHRÁMEM

ZUZANA SOUKUPOVÁ

(úryvek z knihy „ENERGIE KUNDALINI, ENERGETICKÁ CVIČENÍ A MEDITACE K POSÍLENÍ A HARMONIZACI ČAKER“)

Pohodlně se posaďte, udělejte hluboký energetický nádech korunní čakrou a výdech palci u nohou, zopakujte to třikrát. Nyní udělejte nádech korunní čakrou a vydechněte čakrou srdeční, zaměřte svou pozornost do oblasti srdeční čakry, vnímejte chvíli její energii, nadechujte a vydechujte touto čakrou, vnímejte její energii a to z přední i zadní strany…

V tento okamžik se najednou před vaším  vnitřním zrakem ocitá sluneční krajina, stojíte na jakémsi vrcholku. Vidíte a současně vnímáte různě zbarvenou zeleň stromů a rostlin, napadlo vás někdy, že zelená barva má tolik odstínů? Zdá se, že každá rostlina má svou vlastní zeleň: světlezelená, stříbrně-zelená, tmavě-zelená i smaragdově zelená, a tu tam se lesknou zlatě. Noříte se do četnosti barev stromů i květů, příjemně omámeni vůní, jež k vám nese vítr. Pod chodidly cítíte půdu,  cítíte slunce na své pokožce a vychutnáváte si tento okamžik. Uprostřed této kouzelné krajiny se vypíná chrám, jenž září v slunečním svitu smaragdově-zlatým třpytem. Možná, že tento chrám znáte, možná že jste ho už někdy navštívili…

A když nyní pomalu sestupujete z kopce dolů, krok za krokem hlouběji, chodidly se s jistotou dotýkáte půdy,  poznáváte cestu, která vás vede do smaragdového chrámu. Dostáváte se na úpatí kopce, pokračujete dále k chrámu, jímž se cítíte být magicky přitahováni, vnímáte, že má zcela zvláštní vyzařování, jež s vámi rezonuje v oblasti vaší srdeční čakry, frekvence lásky, milosti, energie vám tolik známá, přesto tak často vlivem strachu potlačována. A čím blíže k tomuto chrámu přicházíte, tím více se vám zdá, že krajina se mění,  barvy září jinou intenzitou, vůně je úplně jiná a  zpěv ptáků zní skoro jako  melodie, nebeský koncert. Ve vzduchu se vznáší ta zvláštní energie, čím blíže přicházíte, tím důvěrněji známý se vám chrám zdá, tím příjemněji se cítíte, skoro, jako byste přicházeli domů, najednou  rozeznáváte též barvy a tvar zdí, vchod i ornamenty. A i když jsou vám cizí a neznáte jejich význam, přesto vám nějakým způsobem připadají známé. Dotýkají se vašeho vnitřního vědění z dávných časů. Stojíte před vchodem, otevřete jej,  což se vám snadno podaří, a vstupujete do vnitřního prostoru chrámu a rozhlédnete se kolem sebe.

Ve zvláštním světle, jímž září vnitřní prostor, zpozorujete, že je tento prostor úplně symetricky uspořádán.  Na podlaze je vyobrazený  lotos, jenž září jako zlato-žluté slunce v krajině, kterou jste předtím procházeli do chrámu. Uprostřed lotosu se nachází jakýsi energetický vír, a přímo do víru vedoucí proudy energie tvoří dvanáct paprsků a stejně tolik plátků. Vír se třpytí zlato-žlutě a srší lehké jiskry, jež rozzařují prostor lotosu. Díváte se pozorněji a vidíte uprostřed zářivou tmavě-zelenou barvu, přecházející do barvy světle zelené, může se vám stát, že uprostřed jednotlivých lístků vnímáte i tmavší místa, jedná se o  vaše strachy, bolesti, jež jste prožívali po dobu všech svých ztělesnění, podívejte se lépe, prozkoumejte energii dvanácti plátků lotosu,  a pokud se podíváte lépe, či spíše otevřete své srdce tomuto dění, najednou vidíte zářivou růžovou barvu, jak tryská z centra lotosu. V tuto chvíli se energie mění, jste zcela prostoupeni frekvencí všeobjímající lásky, jako byste svým srdcem objímali všechny bytosti, celý svět.

A když jste do sebe přijali tyto barevné frekvence lásky, moudrosti, soucitu, sdílením náhle objevujete schody, které vás  vedou nahoru, do vyššího patra chrámu. Zatímco vzestupujete po schodech, sílí uvnitř vás pocit „být na správném místě“, a přestože jsou tyto schody velmi sešlapané, vaše nohy bezpečně stoupají na schod po schodu nahoru. Náhle zjišťujete, že se nad vámi něco otevírá, a když vaše chodidla dojdou na poslední schod, otevře se před vámi další místnost chrámu, velký kopulovitý prostor, v němž vás vítá zvláštní, neznámá, příjemná vůně, a též podivně fascinující světlo  a povznášející energie. Na podlaze i v kupoli se opět nachází lotos, tentokrát s šestnácti okvětními plátky, jenž září nádhernou kovově-modrou barvou paprsků a bílo-zlaté barvy proudí květem kruhovitě jako jemné vlny. Vír je v barvě noční oblohy a jeho lesklý střed svítí v tmavě modré barvě. Máte možnost opět prozkoumat energii šestnácti-plátkového lotosu. Místa, kde můžete vnímat hutnější energii, jsou možná nevyslovená slova, jež jste měli strach vyslovit, možná je to vaše slabá vůle u něčeho, co bylo potřeba  učinit.  Najednou vidíte, jak zářivě zlato-modrá energie čistí tyto hutné energie, mění je na frekvenci pravdo mluvy, frekvenci silné vůle, a vy můžete vidět, jak i tento lotos září svým kovově-modrým svitem, vůně vyzařující z lotosového květu je líbivější, paprsky tryskající z víru mají nádhernou zářivou barvu…

A opět nastal čas jít dále po sešlapaných schodech, vnímáte svá chodidla, jak se dotýkají jednotlivých schodů. Před vámi se nyní otevírá další místnost,  vítá vás opět zvláštní, neznámá, příjemná vůně a ještě více fascinující světlo. Energie, kterou zde vnímáte je silně koncentrovaná,  před sebou vidíte opět kupoli a na podlaze i v kupoli se nachází opět lotos, tentokrát s devadesáti šesti plátky. Vír, v průměru o něco větší než tomu bylo u předchozích lotosů, vykazuje převážně světle fialové a růžové tony, jedna polovina lotosu svítí v jemné světle fialové barvě,  jako by na ní dopadalo modravé světlo, druhá polovina svítí růžově a skrze tuto základní barvu jiskří zářící zlatá barva, za barevným, průsvitným listem svítí světlo, připomínající obrovský reflektor. Zdá se, že tento lotosový květ až magicky přitahuje váš pohled do jeho středu, a když se vaše oči ponoří do jeho středu, zdá se vám, že se vznášíte, a objevují se vám obrazy. Vidíte sebe-sama ve svém obvyklém prostředí, ale tentokrát jinak… vidíte se na různých místech, v různých situacích, v různých časech i prostorech. A opět možná  vidíte mezi plátky tohoto lotosu tmavší místa, označující vaše těžké myšlenky, způsobené zejména zneužitím svobodné vůle, ale také nedůvěrou, strachy a najednou zářící světlo z víru lotosu tryská skrze tyto těžké vibrace a svými paprsky je mění v čisté zářivé plátky. Vnímáte ten světelný ohňostroj, vnímáte též, jak se opět mění vůně vyzařující z lotosu, jakož i paprsky tryskající z tohoto lotosu mají nádhernou zářivou barvu. Odcházíte z prostoru a silou své myšlenky opět sestupujete po schodech, vnímáte svá chodidla, ještě jedno poschodí, a další, procházíte opět smaragdovým chrámem ven, zpátky do krajiny, na cestu, směřujete ke kopci, a správně cítíte, že  tento chrám se nachází ve vašem nitru, a že jste právě zažili momenty, které vás budou doprovázet v každodenním životě, cítíte, že zesílila vaše láska ke všem bytostem, vaše vůle byla upevněna a mysl projasněna. Vystupujete opět na kopec, krok za krokem se dostáváte výše. Ve svém vědomí si nesete vše, co jste zažili. Vracíte  se svým vědomím  do svého fyzického těla v místnosti, kde meditujete. Vnímáte své osvěžené a odpočaté fyzické tělo, zhluboka se nadechnete a vydechnete, spojíte své vědomí plně se svým fyzickým tělem pomocí hlubšího nádechu a výdechu, a uvědomíte si, že jste tady a teď….

Více viz rubrika „KNIHY“ a rubrika „CD ELYSIUM

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky http://www.reiki-centrumpraha.cz).13. 7. 2016