MATKA MARIE – BÝT PŘÍTOMEN STVOŘITELI
Poselství Matky Marie přijala Natalie Glasson 5.února 2016
Zdravím vás, jsem vědomí Matky Marie, přicházím s vámi sdílet své vyjádření a vhledy Stvořitele. Mým posláním je podporovat vás v propojení vaší duchovní moudrosti, znalostí a vhledů s vaší fyzickou realitou a každodenními zkušenostmi.
Země je nádhernou samostatnou částí božského Stvořitele, který je uvnitř vás, nebo to tak alespoň vypadá. Vaše dramata, situace a zkušenosti, záleží, zda je vnímáte pozitivně či negativně, jsou nádherné a mocné. Vaše zkušenosti a situace z vás doslova proudí, abyste cítili, viděli a uvědomovali si je, což je skutečně úžasný proces. Nicméně se vám může zdát, že Pozemská realita neustále odvádí vaši pozornost od pravdy, vytváří vám překážky a odvádí vás od duchovní práce. Někoho může rozčilovat, že mu Pozemská realita dává velmi malý prostor pro splynutí se Stvořitelem. Omezit veškerou spolupráci a povinnosti ve fyzické realitě, fungovat coby nezúčastněný jednotlivec bezmezně oddaný spojení se Stvořitelem se v této době může zdát být tou nejsprávnější cestou stejně jako vyléčit jakoukoli bolest a naplnit svou touhu po splynutí se Stvořitelem. Nicméně, tento způsob života je zcela chybným výkladem toho, proč jste zde na Zemi.
Země vás neodvádí od vašich povinností, práce a přání druhých, to vy sami se podílíte na tomto odvádění pozornosti. Prvním důvodem je váš vnitřní odpor odevzdat se splynutí se Stvořitelem. Druhý je, že jste zapomněli, jak být přítomni se Stvořitelem. Země je prostor, kde můžete být v těsném duchovním kontaktu se Stvořitelem uvnitř vás i uvnitř druhých lidí, je to pravda, ačkoli byla zapomenuta. Místo toho byla vámi i ostatními Země prezentována jako tvrdé, bolestivé a všepožírající místo k žití. Pokud přijmete víru, že Země je místo k neustálému kontaktu se Stvořitelem, pak se to stane skutečností.
Země vám umožňuje zhmotňovat do fyzické podoby vaše vnitřní touhy, sny, pocity a myšlenky. Pokud to, co máte uvnitř, je strach, bolest, utrpení a odpojení od Stvořitele, krásně se vám to projeví ve zkušenostech. Pokud v sobě objevíte sílu Země a dovolíte si vzpomenout si, jak splývat se Stvořitelem, pak zaznamenáte jinou realitu, kde je Stvořitel neustále přítomen ve vás a kolem vás vytvářeje nekončící růst vašeho vztahu se Stvořitelem. Vaše každodenní zkušenosti se pak mohou měnit a střídat svobodu s láskou, štěstím a blahem. Nehledejte Stvořitele, ani si na něj nemusíte dělat čas ve svém přeplněném časovém harmonogramu, stane se, že se Stvořitel stane vaším společníkem. Země se stane místem neustálého kontaktu se Stvořitelem, a to zejména ve chvílích, které nyní považujete za velmi náročné nebo smrtelné.
Pokud si nyní dovolíte rozpomenout si, jak být přítomen se Stvořitelem, pak si uvědomíte jeho neustálou přítomnost ve svém nitru. Všechny formy hledání, toužení či soustředěného propojování se se Stvořitelem zmizí, jakmile si uvědomíte, že Stvořitel je ve vás a kolem vás.
Celý ten proces, kterým si procházíte na Zemi s vašimi pocity a přáními propojit se se Stvořitelem a pozorováním všech potíží ve vaší realitě, je cesta, jak se stát přítomným se Stvořitelem.
Co to znamená – vzpomenout si, jak být přítomen Stvořiteli? Být přítomen znamená rozeznat, uvědomit si, přijmout a vyjádřit Stvořitele v každém momentu. Nejde o trénink či úsilí, jde jednoduše o výsledek rozpomenutí se na Stvořitele.  Mnozí lidé si vášnivě přejí rozpomenout se na Stvořitele, ať se snaží jakkoli, žádná inspirace ani rozpomenutí nepřichází. Pak se takové rozpomenutí zdá být nemožné, třebaže byla Země pro tuto zkušenost stvořena. Váš vnitřní život můžete často spojovat s tréninkem vedoucím ke zvyku a poté k probuzení vaší vnitřní pravdy. Dvě oblasti, které vyžadují vaši pozornost, aby došlo k rozpomenutí si na vaši přítomnost se Stvořitelem, jsou láska k sobě a vlastní přijetí. Tyto cesty vedou k rozpomenutí se na přítomnost Stvořitele ve vašem nitru. Pokud se bezpodmínečně milujete, zaplavujete se světlem a Stvořitelovým vědomím, které vám otvírá energie, rozpouští omezení a umožňuje Stvořiteli proudit všemi částmi vašeho bytí. Pokud se přijmete tak, jak nyní jste, povzbudí vás to chopit se myšlenky, že vše, čím chcete být, je uvnitř vás a můžete toho okamžitě dosáhnout. A opět, k otevření dojde, pokud si dovolíte odhodit všechny své bloky, strachy a překážky. Když jste schopni vidět a přijmout se pravdivě a také se poctivě vyjádřit, pak sami sobě nabízíte volnou cestu vidět, cítit a uvědomovat si přítomnost Stvořitele uvnitř sebe. Tak začnete objevovat krásu Země, že je tam prostor a čas pro Stvořitele, neboť ten je neustále přítomen úplně ve všem.
Láska k sobě a sebepřijetí je to samé, ačkoli vás vedou k sebepoznání různými způsoby, výsledkem bude vždy rezonance se Stvořitelovou přítomností ve vašem nitru. Vaše cesta lásky k sobě a sebepřijetí je cesta, která vás povede k rozpomenutí se na Stvořitele, ačkoli je to také cesta, která vede k prožití dokonalosti každého momentu vaší přítomnosti na Zemi. Dokonce i když cítíte, že vás stravují negativní energie nebo se k vám někdo jiný chová negativně a omezuje vás, vaším úkolem je milovat a přijímat se bezpodmínečně v rámci rozpomenutí se na Stvořitele. Vaše schopnost milovat a přijímat se, je mostem mezi zdánlivě všední Pozemskou realitou a vaší inspirativní duchovní prací, která přelévá realitu vaší duchovní práce do vašeho každodenního života.Dokonce i slovy, která vyjadřují lásku k sobě a sebepřijetí, vyvoláváte své rozpomenutí na Stvořitele. Vaše rozpomenutí je vaše čisté vědomí Stvořitele ve vašem nitru. Když jste součástí vašeho čistého Stvořitelova vědomí, realita kolem vás a uvnitř vás se mění a odhaluje svou nádheru a vznešenost Země, která je vám k dispozici. Vaše realita se nemusí měnit, abyste si udělali čas na propojení se Stvořitelem, je to náhled ve vaší mysli, který se potřebuje změnit na lásku k sobě a sebepřijetí a víru v přítomnost Stvořitele ve vašem nitru. Skutečné spojení se Stvořitelem pochází z přijetí a lásky k sobě tak, jak nyní jste, a to spíše, než když kdybyste se vnímali jako božská stvoření.
S přibývající energií lásky z Venuše ukotvující se v Zemi a vašich bytostech se začíná odkrývat přítomnost Stvořitele ve vašich nitrech, vaše spojení s láskou a přítomností Stvořitele znamená, že změny ve všech částech vašeho bytí jsou nutné a zásadní. Změna myšlení na lásku k sobě a sebepřijetí je základní kámen, který po vás žádají bytosti z Venuše, aby mohly nadále léčit vaše životy a ukotvovat větší množství nejvyšší lásky do vašich bytí a do Země.
Můžete pozvat mé energie, Matky Marie, a energie Bytostí Venuše, aby vás podpořily ve vašem rozpomínání si na přítomnost Stvořitele. Pozvěte nás, abychom zesílili a ztisíceronásobili vaše skutky, myšlenky a pocity lásky a přijetí sebe samých, neboť to zrychlí vaše přijetí čistého vědomí Stvořitele uvnitř vašeho bytí.
„Matko Marie a Bytosti Venuše, podporujte mě v přijetí a lásce sebe sama v mé současné Pozemské realitě. Pomozte mi rozpoznat sílu mé lásky a přijetí. Ať objevím mocný vliv lásky a přijetí na mé bytí a odhalím pravdu ve svém nitru, ať to já i ostatní zvládáme lehce a dokonale. Prosím, umocněte a zesilte každou láskyplnou a přijímající myšlenku a pocit, který vytvářím, abych mohl plně prožívat dojmy mého bytí. Jsem připraven být přítomen Stvořiteli; jsem připraven rozpomenout se na mé čisté vědomí Stvořitele. Jsem připraven být láskou Stvořitele a být nápomocen při prezentaci Země coby planety lásky. Ano, jsem. Děkuji.“
Cokoli vám brání a překáží ve vaší současné realitě, je vaší branou k sebepřijetí, lásce k sobě a vašemu rozpomenutí se, jak být přítomen Stvořiteli.
S božskou láskou,
Matka Marie

Zdroj: http://www.omna.org/Home.html

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Lenka D. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.