Markus Rothkranz o tom akú doležitú funkciu vykonáva pečienka v na šom tele, aké všetky potrebné veci riadi a produkuje a ako ju najlepšie čistiť