Posláním Čistého nebe je prosazovat právo obyvatel Ostravska na čistý vzduch.

Naše vize:
V oblasti znečištěného ovzduší Ostravska být sjednocující a aktivizující platformou všech zúčastněných stran při hledání jejich rozumného soužití s cílem zvýšení kvality života.

Aktivity organizace:
Watchdogová činnost: sledování korektnosti a aktivit politických činitelů, úřadů, státních organizací a firem majících vliv na kvalitu ovzduší na Ostravsku
Informačně-vzdělávací aktivity: poskytování a zprostředkování informací o znečištění ovzduší (např. spuštění aplikace pro chytré telefony SmogAlarm, pořádání veřejných debat)
Zapojení veřejnosti: vytváření podmínek a nástrojů, které umožní obyvatelům Ostravska vyjádřit svůj názor k problematice špatné kvality ovzduší (např. každoroční akce pro veřejnost Den vzduchu, zapojení dobrovolníků)

cistenebe.cz

http://carfreerodina.blogspot.cz/