Aktivace Centra Informačního Vnímání otevírá nové možnosti a schopnosti. Celý život se snažíme neustále správně rozhodovat. Tato rozhodnutí přijímá náš mozek na základě informací, které k němu přicházejí z vnějšího prostředí. Tyto informace budou věrohodné jen tehdy, pokud náš mozek obdrží skutečně přesné informace.

Informace které potřebujeme nám dodává našich 5 orgánů vnímání (zrak, čich, sluch, chuť, hmat). Jsou zprostředkovateli mezi okolním světem a našim mozkem. Ovšem tyto naše orgány vnímání mají tendenci dělat chyby, tedy předávat chybné informace.

Tím pádem náš mozek na základě chybně dodaných informací od pěti orgánů vnímání může udělat chybné rozhodnutí, což může vést k nepříjemným životním situacím a někdy i k fatálním následkům. Pokud člověk má aktivované Centrum Informačního Vnímání, je schopen přijímat informace z okolí napřímo a může tedy dělat životně důležitá rozhodnutí bez negativních důsledků.

Právě napřímo přicházející informace jsou vždy přesné, jelikož přichází bez zkreslení podmíněného délkou zpracování informace mozkovým kanálem logického myšlení. Člověk s aktivovaným centrem přijímá pouze pravdivá a přesná rozhodnutí. Proto je velmi důležité aktivovat tuto schopnost u každého jednotlivce.

Aktivace Centra Informačního Vnímání otevírá nové možnosti a schopnosti: – Člověk si bude více jistý. – Bude vědět co má dělat a jak postupovat v té které životní situaci. – Bude přesně vědět jakou obchodní smlouvu má podepsat a jakou odmítnout. – Bude přesně vědět koho si má vybrat za obchodního partnera a koho pro rodinný svazek. – Bude mít ve svých rukou potenciál, který je možné rozvíjet do hloubky podstaty a ve všech sférách působnosti.

Přímé informační vnímání dává člověku možnost vědět o probíhajících událostech ve světě bez ohledu na vzdálenost, překážky a dokonce i bez ohledu na čas.

kristall-centrum.cz/project/komissarov/