Marie Plášilová: TRANSFORMAČNÍ LISTOPAD PŘINESE ZNOVUZROZENÍ
Listopadu vládne po většinu času astrologické znamení Štíra. V tarotu je Štír spojen především s tarotovou kartou číslo „13“, Smrt – Znovuzrození. Můžeme to chápat i tak, že podzimní čas vrcholí a chystá se nastoupit vláda zimy. V přírodě listopad charakterizuje opadávání listí. Probíhá tak příprava na potřebný zimní odpočinek, aby se na jaře zase vše probudilo k životu.

Listopad je transformačním obdobím, úvodem do adventu, přípravou na vánoční sváteční čas s dodržováním tradic a zvyků. Je to čas více melancholický než v jiných měsících roku.

S tím jistě souvisí i památeční den, vzpomínka na zesnulé. Keltové noc z 31. 10. na 1. 11. vnímali jako dobu, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. Věřili, že se duše zesnulých navracejí na zem, a že živí mohou zase opačně navštívit podsvětí. Tím dojde k setkání živých s mrtvými. Tradičně se proto zapalovali svíčky. Tento zvyk pochází od Keltů a Slovanů. Obě kultury věřily, že oheň očišťuje a světlo pomáhá chránit před zlými duchy. Věřme tedy, že nám listopad přinese uvolnění a klidnější atmosféru, nebo to tak alespoň vnímejme. A jaké nás čekají týdny?

Období od 1. 11. do 8. 11.

V tomto týdnu se nabízí, že si můžeme uvědomit svoji empatii, cit, soucit a pochopení sebe i druhých. Lze si třeba uvědomit, nakolik ochotně pomůžeme druhému člověku, kolik trpělivosti s ním máme, abychom ho vyslechli nebo si s ním popovídali. Samozřejmě se v tomto týdnu můžeme věnovat i sobě. Je tu čas naslouchat svému nitru, svým pocitům a začít se jimi řídit. Podněty k prosazování vnitřní moudrosti mohou být naprosto rozdílné. Někdo by rád cestoval, vrátil se na určité místo, nebo někoho rád potkal, či získal jiné profesní uplatnění, byl odolnější vůči vlivům reality, nebo byl spokojenější ve vztahu. Druh podnětů bude úzce spojen s tím, co momentálně prožíváme a co nám chybí. Naše nitro vyhodnotí stav věci a upozorní nás. Proto bychom těmto pocitům a emocím měli věnovat náležitou pozornost. Dovedou nás tam, kam patříme.

Období od 9. 11. do 15. 11.

Nastane čas prověřit důvěru. Nejprve k sobě. Sebedůvěra je totiž opěrný bod. Zajišťuje šťastný průchod zkouškami, kterými v životě nutně procházíme. Tímto procesem se ještě tříbí. Věříme-li sobě, potom máme i ve svém okolí mnoho podobných bytostí. Důvěřovat znamená mít víru. Víra pak pomáhá rozptýlit nejistotu, obavy a strachy z neznámého či ze zklamání. Jestliže se do našich myšlenek a pocitů přeci jen dostanou pochybnosti, dostaneme šanci se s nimi vypořádat. Rekapitulací zjistíme daný stav a z něho je žádoucí vycházet pro nastavení cílů a motivace pro současnost i budoucnost. Bude to ozdravný proces jak pro nás, tak naše blízké.

Období od 16. 11. do 22. 11.

Přijdou inspirativní podněty, myšlenky, nápady a vize. Budou mít svůj důvod, proč je dostaneme. Inspirace je totiž počátek tvůrčího děje. Zda to vše dokážeme realizovat, nebo necháme zapadnout, bude jen na nás. Záleží na životním postoji a opravdovosti, nebo zodpovědnosti k životu. Často je pohodlnější se vymlouvat, rezignovat, to ale není cíl naší vědomé životní cesty. Nikdo za nás nic neudělá. To bychom měli mít vždy na paměti. Je to naše vůle, kterou je potřeba prosazovat. Intuice napoví, jak na to. Naslouchejme sami sobě, relaxujme, meditujme, rozjímejme a následně konejme.

Období od 23. 11. do 30. 11.

Přijde čas, v němž bychom se mohli podělit o svá poznání. Sdílet případně své nadšení i elán. Vyměnit si poznatky a zkušenosti je totiž obohacující. Zjistíme, že v procesu, ve kterém se nacházíme, nejsme sami. Prožívaná radost může inspirovat druhé a jistě je pomůže naladit na správnější vlnu. Zjistíme, že každý prochází zkouškou, že potřebuje v něčem povzbudit, něco připomenout a tím se dostat co nejblíže k poznání, ke smyslu života, a získat nadhled. Ten umožní najít východisko a řešení pro téma úkolu, jestliže je toho zapotřebí. Nedovolme, aby se dostavovala beznaděj. Najděme si způsob práce se sebou samými, která nás bude povzbuzovat, udržovat v harmonii a posilovat vůli. Ta je potřebná k činům. Opravdovost ozdobí výsledky našeho konání.

Marie Plášilová, kartářka, numeroložka a terapeutka
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz  (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk