Marie Plášilová: SRPEN BUDE POKLIDNÝ JEN ZDÁNLIVĚ
Srpen je osmým měsícem roku podle gregoriánského kalendáře. České jméno podle informačního zdroje pochází pravděpodobně od slova „srp“. To býval, jak víme, hlavní nástroj užívaný v počáteční fázi rozvoje zemědělství pro sklizeň obilí. Období žní obvykle končí právě v osmém měsíci kalendářního roku. K tomuto času se proto odjakživa upírá pozornost většiny zemědělců, které zajímá, zda sklidí dostatek zásob na zimní období.

Srpnový čas a hlavně první dekáda je vhodná pro odpočinek a přátelská setkání. Netýká se to ale sezónních pracovníků, ti budou odpočívat až po sezóně. Pro nás ostatní, pokud si můžeme na počátek srpna naplánovat alespoň část své dovolené, to však bude přínosem.

V prvních srpnových dnech k tomu bude přispívat i vnější klina a dovolím si tvrdit, že i z pohledu astrologie. Od druhé srpnové dekády bude vhodné se zaměřit na řešení drobných úkolů. Toto období se prolne i do prvních zářijových dnů. Věřme, že nás bude provázet trpělivost a že přijde nadšení z výsledků činností, jež na nás čekají, abychom se jim zodpovědně věnovali. Nyní už ale podrobněji k jednotlivým týdnům.

Období od 1. 8. do 9. 8.

Prožijeme dva víkendy, a to by měl být čas, kdy si naplánujeme relaxaci, setkání s přáteli, nebo se budeme věnovat našim zálibám. Bude to i čas, kdy se lze intenzivněji věnovat dětem, vnoučatům a hrát si s nimi podle jejich představ. Princip hravosti by měl v tomto období převažovat. Pracovní týden bychom mohli projít také s větší lehkostí, nebo nepodléhat vědomě překážkám, ale naopak vše řešit s nadhledem a tvůrčím způsobem. Ti z vás, kdo budou mít dovolenou, by se mohli intenzivněji věnovat sportům a zdokonalit tak svoji fyzickou kondici. Zdravotní stránce to jen prospěje.

Období od 10. 8. do 16. 8.

Půjde o týden s výzvou pro nás. Zaměřme se na změny a sílu je prosadit. Změny, jestliže mají být prospěšné, je vhodné připravovat a plánovat. Pokud víme, že změnu máme udělat, že to od nás osud vyžaduje, bude potřeba se zaměřit i na odhodlání a vnitřní sílu změny učinit. Doporučuje se dělat změny plánovaně, ale i s vědomím, že situaci zvládneme. Není žádoucí se pouštět do velkých změn, když na to nejme připraveni. Mohlo by nás to poškodit. Škody mohou být materiální povahy, dále zdravotní, nebo dojde k narušení vztahů, apod. Záleží na povaze změn. Proto se zaměřme na potřebné informace a fyzickou kondici. Podpoří to naše správné odhodlání změny učinit v pravý čas.

Období od 17. 8. do 23. 8.

Půjde o předposlední prázdninový týden. Jak ho prožijeme? Jistě už bude prosycen přípravami na počátek školního roku. Samozřejmě se to netýká všech. Bude to i období, kdy se mnohým z nás bude dařit proměňovat své schopnosti nebo talenty ke svému prospěchu, možná ale i vůči všem zúčastněným. Jinak by to nemělo hluboký smysl, o který jde.

Období od 24. 8 do 31. 8.

A je tu finálový prázdninový týden. V něm si budeme moci ověřit, jak jsme na tom se svou trpělivostí. Můžeme si totiž častěji připomínat, že všechno má svůj čas. To bude platit převážně pro očekávané a plánované události. Každý asi čeká na určité signály, zprávy, ale i čas akce. Můžeme čekat také na výsledky své práce, ale i vývoj změn, pokud jsme s nimi už započali. Mohou se proto dostavovat energie netrpělivosti a obav v nejrůznějších formách. Uvědomme si ale, že končí prázdninový čas a že zase přichází očekávaný řád. Nemusí tomu však tak být, protože i během prázdnin se mohly dít neočekávané změny v režimu, řádu či pravidlech, na něžé jsme byli zvyklí. Může to mít nejrůznější formu a podobu. Skončí rovněž čas letních lásek. Zda přetrvají a budou mít potřebnou sílu, poznáme až později.

Marie Plášilová, kartářka, numeroložka a terapeutka
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel
Zdroj: www.astrolife.cz

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz  (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk