Marie Plášilová: Říjen bude bohatý na události a podněty
Slunce bude od počátku října, tj. tři týdny, ve znamení astrologických Vah. Následně přejde do znamení Štíra. Půjde o období, kdy bude prakticky skončena sklizeň podzimních plodů a nastane tradiční období pro posvícení. To bývalo datováno podle výročního dne posvěcení kostela. V roce 1918, při vzniku naší republiky (28. 10.), se oživila svatováclavská tradice. Proto se v některých vesničkách ustálily svatováclavské hody.
Obvykle se pečou posvícenské koláče a připravují regionální speciality. Pokud byla úroda bohatá a vydařila se sklizeň, potom tomu vždy odpovídaly i oslavy. Hojnost oslav navíc doprovázejí taneční zábavy a průvody s maskami.

Termíny oslav se liší i podle regionů a v současné době také podle ochoty lidí podřídit tradici posvícení církevním zvyklostem. Samozřejmě si připomeneme i  Den vzniku samostatného státu dne 28. 10. A jaké budou říjnové týdny?

Období od 1. 10. do 4. 10.

Úvodní necelý říjnový týden může být bohatý na události a podněty. Ty mohou přicházet prostřednictvím druhých lidí. V tyto dny se proto lze zaměřit na zprávy od ostatních, nebo co říkají, co prožívají. Bude to pro nás zrcadlo. Vždy je v této souvislosti vhodné si mnohé uvědomit. Tato poselství budou mít pro nás hluboký smysl. Řiďme se jimi a odevzdejme přitom všechny pochybnosti. Nové poznatky nás podpoří v tom, abychom udělali změnu ve svém jednání. Prospěje nám to. Rozhodně to bude stát za to.

Období od 5. 10. do 11. 10.

V tomto období poznáme, jakou máme ochranu z nebes nebo z Vesmíru, chcete-li. Rozhodně půjde o ochranitelské energie. Jak je tento efekt silný, záleží na opravdovosti žití. Jakou máme úctu sami k sobě, k tomu, co nás obklopuje a formuje náš osud. Není sporu, že na těchto ochranných energiích lze vědomě pracovat. Abychom tomu všemu uvěřili, může přijít i přesvědčující podnět. Může přijít varování. Právě ve smyslu uvědomění si svého konání a myšlení. Jak jednáme a myslíme, tak se načítá náš „účet“ a potom čas od času přijde zákonitě „vyúčtování“. Jaké je či bude, záleží jen na nás. Je to spravedlivý proces. Období astrologických Vah k tomu dopomůže.

Období od 12. 10. do 18. 10.

Tento týden bude obdobím trpělivosti. Může se to projevovat v nejrůznějších podobách a zkouškách. Pochopíme-li, že všechno má svůj čas, potom to je to nejlepší, co pro sebe můžeme udělat. Naučit se plynout s časem a událostmi, jež přicházejí, je uměním. Netrpělivostí nic nevyřešíme. Pochopíme-li, že vše potřebuje dojít do správného času, vývoje, vyzrálosti nebo pochopení, pak si ušetříme mnohá zklamání a traumata. Rovněž se nebudeme ani dopouštět prohřešků na druhých. Nebudeme na nich požadovat cosi, co neumí, čeho nejsou prozatím schopni, apod. Vítejme svůj ozdravný moment, jistě přijde.

Období od 19. 10. do 25. 10.

V tomto čase se můžeme vydat intenzivněji za svým cílem. Bude k tomu jistě vhodné klima. Vždy bychom totiž měli mít nějaký životní cíl. Mohou být i cíle krátkodobější a z nich se pak sestává vědomá cesta životem. Bez opravdového cíle a poznání smyslu života je potom náročné zvládat přicházející překážky. Mají ale svůj smysl. Právě proto přicházejí do cesty. Jsou výzvou pro změnu. Na to bychom měli myslet. Vše má svoji příčinu.

Období od 26. 10 do 31. 10.

Přijde závěr měsíce a ten přinese vyjasnění událostí a vyrovnání. Naše emoce a myšlenky s tím budou spojené. Můžeme tomu napomoci i tím, že si dopřejeme čas o sobě a událostech přemýšlet. Lze k tomu využít nabízející se sváteční volno a k němu i pár dní dovolené. Využijme tento čas k rozjímání, meditacím a rozpoznáním přicházejících informací. Samota bude vítanou zkouškou. Využijme ji k prosperitě svého bytí a pro vstup do dalšího měsíce, tj. listopadu. Přinese nám uvolnění a klidnou atmosféru, nebo to tak budeme vnímat.

Marie Plášilová, kartářka, numeroložka a terapeutka
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel
Zdroj: www.astrolife.cz

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz  (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk