Marie Plášilová: PROSINEC – ČAS POROZUMĚNÍ, CO SE ODEHRÁVÁ V NAŠICH ŽIVOTECH
Prosincový čas je tradičně spojen s adventem. Je v plném proudu počátek liturgického roku. Vyznačuje se vánočními svátky, jimž předchází období čtyř neděl. Naše, západní tradice, pojí advent s dobou zklidnění. S etapou, kdy je v plném běhu příprava na vánoční svátky. Je ale také čas klidu, a tak bychom měli zvolnit pracovní tempo. Odpovídá to totiž životnímu stylu našich předků, kteří se věnovali převážně zemědělství. V tento čas je příroda a veškerá vegetace prakticky nečinná a nabírá sílu pro další období. A rovněž člověk je součástí přírody.

Naše příbytky bychom měli mít připravené na dobu radostného očekávání příchodu Spasitele. V historii byl advent spojen též s postní dobou. Byly tak zakázány zábavy, tanec a zpěv. Přesto se hudební tradice chlubí výjimečným počtem kvalitních adventních písní.

Z duchovního hlediska víme, proč je pro nás prospěšné se umět zklidnit, přemýšlet a radovat se. Prospějeme tím sobě, svému duchovnímu životu i lidem ve svém okolí. A jaké budou jednotlivé prosincové týdny?

Období od 1. 12. do 6. 12.

Půjde o týden vhodný ke změnám a k získání odvahy k nim. Změna vždy, ať už je jakéhokoliv rázu, potřebuje impuls, naši odvahu a odhodlání vystoupit ze zaběhnutého režimu. Vyžaduje to překonat počáteční obavy a znát cíl, smysl našich změn. Adventní čas rozjímání k tomu může velmi napomoci, tedy získat potřebný vhled, aby se změny uskutečňovaly ve prospěch náš i všech zúčastněných. V tomto týdnu se na Barborku dodržuje prastarý lidový zvyk, tj. v tento den (4. 12.) se uříznou větvičky z třešně a vloží se doma do vázy s vodou tak, aby do Vánoc doma v teple pěkně rozkvetly.

Období od 7. 12. do 13. 12.

V tento čas si můžeme uvědomit, jak je prospěšné žít svůj nespoutaný a samostatný život. Vnitřní svoboda se projeví i ve vnějším světě. Duchovní práce vedoucí k samostatnosti bude v tomto týdnu jistě slavit úspěch. Přispěje k tomu i blížící se svátek sv. Lucie. Pranostika říká: „Svatá Lucie noci upije a dne nepřidá.“ Od tohoto dne bude přicházet více světla do našich dnů, ale i do srdcí. V podvečer svátku sv. Lucie se v některých oblastech dodržoval zvyk, kdy se mladá děvčata odívala do bílých šatů, jež byly přepásané červeným páskem, a procházely vesnicí se světlem. Křesťané si připomínají v tento den památku sv. Lucie.

Období od 14. 12. do 20. 12.

V tomto týdnu bude žádoucí se naopak soustředit na vnější svět a události v něm. Týden bude pro nás poučným. Adventní čas sice poběží, ale přiblížíme se k poslední adventní neděli a budeme zapalovat čtvrtou svíčku na adventním věnci. Pochopíme, co nám čas rozjímání přinesl. Budeme vědět, jak jsme schopni se učit od života. Jaké případné rezervy ještě máme. Porozumíme lépe tomu, co se odehrává v našich životech. Předcházející tři týdny nás vedly do tajů našich životních cest, abychom jim lépe porozuměli. Čtvrtý týden, kdy zapalujeme poslední svíci na adventním věnci, nám dá odpověď, jaký pro nás měl adventní čas smysl.

Období od 21. 12. do 27. 12.

Vrcholí vánoční sváteční čas. Sice budeme mít plány, jak zvládnout veškeré přípravy na Štědrý den a následující dva sváteční dny, ale život nám přinese okamžiky, kdy bude třeba jednat ihned a okamžitě se rozhodnout. Poznáme, jak umíme zvládat improvizační techniku. Rozhodnost bude tématem tohoto týdne.

Období od 28. 12. do 31. 12.

Závěrečný čas roku 2015. Začneme se poohlížet zpět za uplynulým rokem. Lépe ale bude se nechat obklopovat novým vlivem, který s sebou přináší rok 2016. Dovolme si pro sebe se nechat okouzlit nadějí na nové a radostnější životní etapy. Naděje, radost, ale i „zázraky“ se mohou stále v našem životě hojně vyskytovat. Záleží jen na nás, jak budeme naslouchat sobě, své intuici a přijímat přicházející šance a dary. A poděkujme za ty uplynulé v roce 2015.

Marie Plášilová, kartářka, numeroložka a terapeutka
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel
Zdroj: www.astrolife.cz

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz  (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk