MARIE PLÁŠILOVÁ: PŘESTUPNÝ ÚNOR BUDE PŘÍLEŽITOSTÍ KE SPLNĚNÍ VŠEHO, CO SE OD NÁS ŽÁDÁ
Rok 2016 je přestupný, protože má únor 29 dnů. Máme tedy o den navíc k tomu, abychom splnili to, co od nás rok 2016 žádá. K únoru se též vztahují četné pranostiky. Jedna z nich praví: „V únoru sníh a led – v létě nanesou včely med.“ Významnější den tohoto měsíce je 2. únor. V kalendáři je označen jako svátek „Hromnice“, který v křesťanství odpovídá „Uvedení Páně do chrámu“. Z lidových tradic vychází, že „Hromnice“ jsou oslavou přicházejícího jara. V lunárním kalendáři je od 21. 1. do 5. 2. „krutá zima“. Od 5. 2. do 19. 2. se toto období definuje jako počátek jara, než přijdou deště. Tradičně se 2. 2. uklízí betlém.

Svátek „Hromnic“ je spojen s ochranou před ohněm, bouří a blesky. Probíhá svěcení svící, hromniček. Při bouřce se dávají do oken s vírou, že ochrání domácnost. Keltové 2. února slaví svátek Imbolc. Je to jeden z jejich čtyř hlavních svátků v kalendáři. Je slaven mezi zimním slunovratem a jarní rovnodenností. Původně byl zasvěcen keltské bohyni Brigid. Samozřejmě i všechny další únorové dny jsou pro nás zajímavé a přinesou to, co potřebujeme, tj. čas pro seberealizaci. V tomto ohledu je k tomu únor vyhraněn z celého roku 2016 nejvíce. Pojďme si teď projít jednotlivé týdny.

Období od 1. 2. do 7. 2.

V tomto týdnu vyzkoušíme sami sebe. Poznáme, jak umíme žít přítomností. Je velmi osvobozující, naučíme-li se tak žít. Zbavíme se tím lítosti, přemítání o minulosti, ale i strachu z neznáma, tj. z budoucnosti. Duchovní školy nás učí různé techniky, jak žít v přítomnosti v bdělém stavu. Jsme-li tady a teď, reagujeme přirozeně na podněty a šance. Intuice pracuje a my plyneme správně svým životem. Využijme tento týden zodpovědně. Neodkládejme povinnosti. Můžeme si události i naplánovat. Jinak jednotlivé dny tohoto týdne a události v nich nám napoví, jak „zdravě“ reagujeme.

Období od 8. 2. do 14. 2.

Naše dřívější skutky budou v tomto týdnu odměněny. Dostaneme šťastné zprávy, poznáme, že je nám osudem přáno. Pochopíme, jaké máme štěstí, jež si zasloužíme. Víra, že je vše v dokonalém řádu, se pozitivně projeví. Opakem bychom mohli pokazit své dřívější úsilí plnit svůj životní plán. Jedinec, který jde vědomě životem, rozpoznává smysluplně souvislosti. Je to přímá cesta ke štěstí. To si v tomto týdnu budeme intenzivněji připomínat a prožívat. Závěrem týdne nastane svátek Valentýna.

Období od 15. 2. do 21. 2.

Láskyplné vlivy budou plynout a tak se budeme moci v těchto dnech zaměřit na lásku. Rozdávat ji můžeme sobě i lidem v okolí. Vždy potěší, když se k nám naše okolí chová láskyplně. Chceme-li to, bude vhodné, abychom se nejprve tak chovali sami k sobě. Hýčkejme se, nedovolme druhým, aby se k nám chovali hrubě a nerespektovali nás. Pokud někoho takového ve svém okolí máme, je to pro nás známka, že není něco v pořádku. S největší pravděpodobností se nechováme náležitě sami k sobě a tím dovolíme druhým, aby se chovali podobně. Přistupme tedy k tomu, abychom si dokázali více vážit sami sebe a náležitě se ohodnotili. Prospějeme tím sebevědomému chování a mnohé tím vyřešíme.

Období od 22. 2. do 29. 2.

V závěrečném únorovém týdnu bychom se mohli zaměřit na kvalitní komunikaci s druhými. Je vhodné se zamyslet, s jakou úctou komunikujeme s druhými. Jak jsme citelní k jejich stavu, emocím a možnostem. To, že jsme necitliví sami k sobě, můžeme promítat k druhým. Neúcta k sobě i k druhým má mnoho podob. Je vedena strachem, pohodlností, sobeckostí a naučenými zlozvyky. Začíná to výchovou, kdy si osvojujeme právo vládnout a doporučovat. Jsme často netrpěliví a nedokážeme tak důsledně vyslechnout příběh druhého. Věřme, že nemusíme mít v každém případě pravdu. Využijme tedy 29. února k vyjasnění vhodných záležitostí. Potěšme sebe i druhé.

Marie Plášilová, kartářka, numeroložka a terapeutka
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel
Zdroj: www.astrolife.cz

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz  (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk