MARIE PLÁŠILOVÁ: OZDRAVNÉ PROCESY ZÁŘÍ A ŠANCE NA NOVÝ ŽIVOT
Zářijový měsíc vnáší do našich životů pokaždé cosi zvláštního. Je to devátý měsíc v roce a ten s sebou přináší šanci se rozloučit s tím, co už nepotřebujeme. Vhodné je těmto situacím požehnat a propustit je ze života. Tímto ozdravným procesem mohou procházet situace v podobě rozluky s lidmi, přáteli, ale i věcmi. To umožní přijmout do života zase vše nové. Může, ale nemusí to být spojováno také s tím, že končí čas prázdnin a dovolených.

Poslední víkend v září bude prodloužen o sváteční Den české státnosti. Připomeneme si život a odkaz českého knížete, světce a patrona Čech a Moravy, který byl zavražděn ve Staré Boleslavi svým bratrem. Po smrti začal být kníže Václav uctíván jako svatý pro svoji zbožnost a proto, že činil posmrtně zázraky. Později se stal i symbolem českého státu.

A jak bude plynout čas v jednotlivých zářijových týdnech, si řekneme v následujících řádcích:

Období od 1. 9. do 6. 9.

V tomto období budeme mít jistě důvod se radovat ze života a žít přítomností. Důvodů bude hned několik. Život sám ve své kráse stojí za to, abychom se z něj radovali a uměli přijímat jeho dary. Mohou být sice v podobě drobností, ale i ty stojí za to prožít. Samozřejmě přicházejí do života i zátěžové situace. S těmi je potřeba se naučit pracovat. Vyřešíme-li to, co od nás osud, průběh života a povinnosti vyžadují, potom je opět důvod k radosti. Naučme se neodkládat, ale vyřešit to, co nesnese odkladu. V tomto týdnu si můžeme uvědomit, na kom nám nejvíce záleží. Pak bude příhodné si udělat čas a potěšit ho malým dárkem, vzpomínkou či dobrou zprávou. Dárkem je cokoliv, co udělá radost. Podobně se můžeme zachovat i sami k sobě.

Období od 7. 9. do 13. 9.

Půjde o týden ověřování toho, jak umíme přijímat životní situace. Jaký postoj máme k novým podnětům, k tomu, co nás obklopuje a jsme toho součástí. Ne vždy oplýváme ochotou vše přijmout a pochopit, co na nás působí a jak. Může nám chybět odvaha vyměnit staré za nové, ať už jde o cokoliv. Ne každý dovede přijmout radu, pomoc, ale třeba i dárek. Odmítání je obranný mechanismus a měli bychom si uvědomit, proč se bráníme, z čeho máme strach. Neznamená to ale, že máme všechno přijmout bezezbytku. Žádoucí je zdravě odhadnout, co přijmout a od koho, zda nám to prospěje nebo naopak. Vyvarujeme se tím poškození. Je prospěšné rozpoznat případnou manipulaci. Dejme na svoji intuici, ta nás povede správně. A děkujme za to.

Období od 14. 9. do 20. 9.

Nastane čas, abychom si ujasnili, jakou sílu má odpouštění. Viníme-li sebe nebo druhé, potom se dopouštíme prohřešku. Není jednoduché si odpustit to, zač se viníme, ale i ostatním. Přesto to patří do etiky bytí. Odpustíme-li potřebné, zbavíme se zátěže. Prožijeme proces pochopení. Ten uvolní potřebnou dávku energie k tomu, abychom mohli být laskavější k sobě i k blízkým. Pochopíme, že hněv nic nevyřeší, jenom blokuje novou cestu. Žádané je mít ve svém srdci klid. Dokážeme-li pochopit důvody viny, potom už je jen krůček k odpuštění. Cílem není prominout nesprávné jednání, ale oprostit se od emoce s tím spojené. Protože jenom tak se už situace nebudou opakovat a o to jde.

Období od 21. 9. do 30. 9.

Přijdou dny, v nichž bude vhodné se cíleně věnovat relaxaci, dopřát si volno, pokud nám to pracovní povinnosti dovolí. Ještě můžeme vycestovat do jižních krajin za sluncem. Ostatní mohou využít svůj ověřený způsob pro uvolnění a zbavování se nežádoucího napětí a přetěžování. Poohlédneme-li se koncem měsíce za tím, co jsme v září pro sebe učinili, měli bychom být s výsledkem své činnosti spokojeni.

Marie Plášilová, kartářka, numeroložka a terapeutka

Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel
Zdroj: www.astrolife.cz

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz  (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk