MARIE PLÁŠILOVÁ: NOVÉ POHLEDY DUBNA NÁS MAJÍ POSUNOUT DÁL
S prvními dubnovými dny přicházejí Velikonoční svátky. Pro křesťany jde přitom o nejvýznamnější křesťanský svátek, protože oslavuje zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Celé toto období pak vrcholí Letnicemi a uzavírá se jimi padesátidenní oslava Velikonoc. Do dubna se prolínají únorové aspekty. Je a bude nač navazovat. Provázanost může být například s masopustním obdobím. Šlo o určitý čas vymezený pro zábavu, která se teď může v jiné podobě objevovat v dubnu.

To, co jsme udělali v únoru pro kvalitu svého životního stylu (postní období), může přinést první výsledky právě v dubnu. Týkat se to tedy bude životosprávy. Jaro bude v plném proudu a vše se začne v přírodě postupně probouzet k naší radosti. Dubnové dny nás tak mohou ovlivňovat svou atmosférou k umělecké a tvůrčí činnosti. Nastane vhodný čas pro společenské, kulturní či esoterické akce a přednášky.

Projdeme-li tímto obdobím se sebekázní, máme velkou šanci prožít radostné období. Samozřejmě se mohou na cestě objevit nějaké překážky a zkoušky. Věřme ale, že jimi projdeme poučení a obohaceni o nová poznání. Vnímám svěží, radostné období, zbavené minulých nánosů, splínů a obav. A nyní už k jednotlivým obdobím týden po týdnu:

Období od 1. 4. do 5. 4.

Tyto dny budou úzce spojené s Velikonocemi a souvisejícími rituály. Bude to vhodný čas pro zamyšlení se nad všemi souvislostmi. Výsledkem tohoto rozjímání může být osvobozující pocit vedoucí k novému způsobu jednání, prožívání a vnitřnímu uvolnění. Pozornost si rovněž zaslouží v tomto období naše sny. Můžeme v nich totiž hledat určité vzorce a témata. S opakujícími se symboly nám přijdou zprávy od vyššího Já, ale i od dalších vnějších ochránců. Dostaneme potřebný klíč k odemknutí nových dveří.

Období od 6. 4. do 12. 4.

V těchto dnech můžeme pokračovat v tom, co jsme započali na počátku dubna. V tomto týdnu bude prospěšné si vzít pár dnů volna a pracovní povinnosti zatím odložit. Volné dny přitom můžeme využít pro cesty, výlety, kratší pobyty mimo domov a aktivní pohyb. Jestliže plánujeme nějakou oslavu, pak k tomu můžeme využít právě tento týden nebo víkend. Neplánujme si proto mnoho povinností či rozhodnutí k vyřešení zásadních úkolů.

Období od 13. 4. do 19. 4.

Půjde o období, které prověří naši emoční vyváženost. Mohou k nám přicházet vnitřní i vnější podněty a budeme na ně nuceni reagovat. Bude na to mít bezesporu vliv i novoluní. Můžeme tak snadněji podléhat vnějším tlakům, či stresu, že jsme nedokončili něco, co bylo třeba uzavřít a budeme mít pocit nedostatku času na splnění svých povinností (profese, rodina, úřady). Doporučuji se tedy koncentrovat na priority. V daném období pravděpodobně nebude naše soustředěnost na kvalitní úrovni. Dopřejme si proto sebereflexi.

Období od 20. 4. do 30. 4.

V tomto týdnu můžeme pokračovat v aktivitách předchozího týdne s tím, že už jsme schopni vyhodnotit cíl svého snažení. Věřme, že budeme převážně hledět s radostí na vše, co jsme doposud vhodného učinili, čeho jsme dosáhli a na čem lze stavět další plány. V čase ztišení k nám přijdou nové podněty. Pomohou nám k novým rozhodnutím a aktivitám. Podporu získá i naše vitalita. V posledních dubnových dnech bude pak pokračovat proces v přijímání nových událostí. Zaznamenáme je v tvůrčí oblasti, profesi, ale i ve vztazích. Budeme-li přístupní k novému náhledu na události, jimiž začneme procházet, bude to vždy motivující k projasnění případných sporů a nedorozumění. Novým pohledem se posuneme v našem poznání o kousek dál. A o to v dubnu především půjde. Smyslem bude posun k seberealizaci a s tím vstoupíme i do květnových dnů.

Marie Plášilová, kartářka, numeroložka a terapeutka
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel
Zdroj: www.astrolife.cz