Marie Plášilová: LEDEN NÁM PŘINESE POZNÁNÍ, JAKOU MÁME PŘÍZEŇ OSUDU
Na úvod ledna 2016 si dovolím citovat jednu z mnoha pranostik pro tento měsíc. Zní: „Leden jasný, roček krásný.“ Domnívám se, že to uvítají všichni, nejen čtenáři časopisu Ve hvězdách. Budeme-li mít jasno, co máme v tomto roce učinit, co je naše „povinnost“ vůči sobě, svému osudu i lidem okolo, potom budeme mít skutečně krásný život a celý rok 2016. Tento rok se vyznačuje uzavíráním starého cyklu s tím, že se připravujeme na novou devítiletou etapu. Klíčovým slovem je aktivita, uskutečnění, naplnění, tolerance a všude přítomná láska.

Můžeme proto ihned na Nový rok začít plnit svá předsevzetí. Bude to i vhodný den pro věštění svého osudu a výklad karet. Dne 6. 1. na Tři krále lze vše pro štěstí podpořit nápisem „C † M † B † 2016“. Tuto formulku píšeme posvěcenou křídou na dveře našich příbytků a znamená to: „Ať Kristus požehná tomuto příbytku.“ A jak využít příznivých vlivů ledna 2016 v následujících týdnech?

Období od 1. 1. do 3. 1.

Pro mnohé z nás je tu předpoklad, že budeme mít volno, nezatížené pracovními povinnostmi. Rozhodně bude prospěšné se věnovat sobě i svým blízkým a načerpat pozitivní energii. Přesto půjde o čas, kdy lze projevovat účast druhým, podpořit je v jejich konání, nebo prakticky pomoci. Projev empatie o nás mnoho vypovídá. Označuje to náš laskavý charakter. Pozor však na nevyžádané rady a pomoc.

Období od 4. 1. do 10. 1.

Připomeneme si tradice a legendy vztahující se ke „Třem králům“. Kromě toho dostaneme velkou šanci a příležitost se vnitřně otevřít novým aktivitám, myšlenkám a činům. Bude šance vykročit novým směrem, ať už půjde o osobní nebo profesní život. Platí to převážně pro ty z nás, kteří se zdráhají přijímat a konat nové věci. Bude vhodné si uvědomit, že letopočet 2016 nás k tomu bude vybízet. To, že setrváme ve starých zvycích, pojedeme ve shodných kolejích, neznamená, že budeme činit dobře. Vpustíme-li do svého života svěží energii, posuneme se o potřebný kus dál. Dopřejme si to.

Období od 11. 1. do 17. 1.

Bude to vhodný týden k procvičení vlastní rozhodnosti. Nastanou totiž situace, které to od nás budou vyžadovat. Rozhodné jednání vypovídá o zdravě sebevědomých osobnostech, jež mají přehled o sobě i svém životním stylu. Vědí, co chtějí a co jim prospívá. Mají mnoho duchovní práce už za sebou. Uskutečnili mnoho pro kvalitní život. Jsou osobnostmi, jež dostaly zdravé rozhodování do vínku, je ale mnoho z nás, kteří se to trpělivě učíme. Výsledky za naši snahu se dostavují. Z toho je třeba zpětně čerpat. Uvědomit si svoji sílu pro svobodné rozhodování a samostatnost.

Období od 18. 1. do 24. 1.

Půjde o týden, kdy jistě svoji volbu, či životní rozhodnutí zvládneme. V tomto týdnu si lze více užívat vnitřní mír, mír se sebou samým i s celým světem, s lidmi a okolnostmi, jež nás obklopují. Pokud přijde cosi, co by mělo snahu nás z tohoto vnitřního klidu, souznění a harmonie vyrušit, jistě budeme mít zase sílu to vyřešit. Tento stav vnitřního míru a klidu není setrvalý stav, ale proces, na němž se máme svým snažením stále podílet. To mějme na paměti. Vyplatí se nám to. Vyvarujeme se tak poklesu energie a vitality.

Období od 25. 1. do 31. 1.

Do posledního lednového týdne se může více promítat to, co bude náplní celého ledna. Rozpoznáme, jak na tom jsme, jakou máme přízeň osudu. Kráčíme-li vědomě svým životem a konáme-li to, co je od nás osudem žádáno, potom jsme provázeni pro nás tou nejpřirozenější cestou. Nastane čas si uvědomit, jakou ochranu osudu a vyšších sil máme. Naše myšlenky, skutky najdou svoji odezvu. Přeji všem šťastný úvodní měsíc roku 2016!

Marie Plášilová, kartářka, numeroložka a terapeutka

Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel
Zdroj: www.astrolife.cz

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz  (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk