Marie Plášilová: ČERVENEC PŘINESE PODNĚT K POZITIVNÍMU NÁHLEDU
Hned první červencový víkend máme prodloužený a bohatší o dva sváteční dny. První svátek připadá na neděli 5. 7. a už tradičně si připomeneme „Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje“. Datuje se k roku 863 a příchodu svatých bratrů, kteří přinesli křesťanství a vzdělanost na Velkou Moravu. Pozornost se přitom upírá k obci Velehrad, jednomu z nevýznamnějších poutních míst u nás, kde se každoročně koná v tento den „Národní pouť na Velehradě“.

A v pondělí 6. 7. si připomeneme den upálení reformátora církve, Mistra Jana Husa roku 1415. Jeho odkaz je formován i touto větou: „Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu až do smrti.“

Ostatní dny budou prosyceny prázdninovým a dovolenkovým režimem. To s sebou může nést i mnohá úskalí, jimž budeme čelit. Režim bude jiný než po zbytek roku. To může být o důvod víc k neklidu. Může se totiž projevovat jak v osobní, tak i profesní rovině. Jaké podněty to budou, si teď přiblížíme týden po týdnu.

Období od 1. 7. do 5. 7.

Vstupní týden do letních prázdnin a k tomu bude upravován režim. Bude moudré, pokud nás pohltí neklid, si uvědomit přítomný čas a koncentrovat se na „tady a teď“. Víme, že nám to umožní situaci zvládnout bez zbytečných chyb, abychom si nepokazili začínající dovolenou nebo prázdninový režim s dětmi či vnoučaty. Vždyť si všichni zasloužíme klid, odpočinek a radostné prožívání volna. Zkouškou projdou rozhodně i naše vztahy. Jak v nich obstojíme, bude už na každém z nás.

Období od 6. 7. do 12. 7.

Tady nastane šance, že stresující vlivy z počátku měsíce ustoupí. Budeme totiž schopni sebereflexe a uvědomíme si, že to všechno nemusíme brát tak vážně. Přijde potřebné uvolnění atmosféry a začneme se těšit z přílivu pozitivní energie. Čas nás vyzve k užívání si volných dnů, pokud je máme, nebo bude vhodné se v tomto týdnu tolik nepřetěžovat. Letní měsíce jsou vhodné k tomu, abychom víc prožívali realitu, realizovali a osvojili si to, co jsme si v uplynulém období uvědomili a poznali. Buďme tedy aktivní a bdělí. Koncentrace bude více zaměřena na vnější svět, podněty v něm a lidi v našem okolí.

Období od 13. 7. do 19. 7.

Může to být pro nás týden, kdy si lze více uvědomovat sebe sama prostřednictvím událostí, v nichž se ocitneme. Nastane trend více poznávat své nálady, emoce a schopnosti reagovat. To, co nás bude v tomto týdnu obklopovat, bude mít svoje hluboké příčiny. Jejich rozpoznáním získáme nový pohled. Víme, že k sebezdokonalování dochází v době, kdy jsme pozitivně naladěni a umíme přijmout, co je žádoucí, tedy i sebekritiku. Upřímnost a zodpovědnost k sobě se nám vyplatí. V tomto týdnu mohou padnout důležitá rozhodnutí pro budoucnost.
Období od 20. 7. do 26. 7.

Nastane prostor k tomu, abychom zaměřili pozornost na své blízké, přátele a lidi z okolí. Mohou mít pro nás důležité zprávy, nebo jim budeme schopni věnovat náležitou péči. Jestliže jsme schopni opravdově rozpoznávat vše, co se týká našeho jednání a schopností, pak nebude problém umět naslouchat i osobnostem z našeho okolí, protože jejich reakce pro nás budou zpětnou vazbou. Potřebujeme ji, abychom se na své cestě sebepoznání posouvali dál. Okolí nám totiž nekompromisně vrací ozvěnou to, co stojí za pozorování.

Období od 27. 7. do 31. 7.

Přijde pět závěrečných červencových dní a přiblíží se polovina letních prázdnin. Rozhodně to mohou být dny, kdy se projeví kvalita naší sebejistoty. Pokud nebudeme spokojeni s tím, jak důvěřujeme sami sobě, svému talentu, schopnostem a reakcím, potom je vždy šance to napravit. Bude ideální, pokud bude na tento termín naplánovaná dovolená. Můžeme se aktivně věnovat sami sobě. Vhodná bude konzultace s terapeutem, stejně jako četba příslušné literatury nebo program zaměřený na sebepoznání.

Marie Plášilová, kartářka, numeroložka a terapeutka
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel
Zdroj: www.astrolife.cz

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz  (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk