MARIE PLÁŠILOVÁ: ČERVEN PŘINESE INSPIRACI, PŘIPRAVME SE NA ZMĚNY
Hned v úvodu června mají ti nejmenší svátek. Naši pomoc a podporu si zaslouží po celý rok, ale i po dobu, než dosáhnou dospělosti a než se rozhodnou vzít odpovědnost za svůj život do vlastních rukou. Závěr června bude rovněž významný pro děti školou povinné a studující mládež. Vysvědčení je totiž jejich zpětná vazba za vzděláváním a s tím spojenými povinnostmi.

Jistě se v každé rodině či v příbuzenstvu najde nějaký ten školák či student, a tak by měl být červen měsícem, kdy se jim budeme více vědomě věnovat, nebo si pro ně uděláme víc času, abychom s nimi byli v užším kontaktu. Jen tak zjistíme, co prožívají, jak jim je, co se daří, nebo v čem nás potřebují.

Bude vhodné si uvědomit, že jsme pro ně vzorem, a proto se v červnu my, dospělí, můžeme zaobírat také tím, jaké máme návyky, jak se chováme, jakým vzorem jsme pro své děti, případně vnoučata a mládež všeobecně. Každé dítě dostává do vínku vše, co bude pro svůj život potřebovat, ale i šanci se naučit novým dovednostem. Náš přístup k nim, ať už výchovou nebo vzorem, v nich vše podpoří, nebo utlumí. To bychom si měli připomenout a podle toho i jednat. Jak tedy budou plynout jednotlivé vlivy v červnových týdnech?

Období od 1. 6. do 7. 6.

Můžeme se spolu s našimi dětmi zúčastnit nejrůznějších akcí k oslavám Dne dětí a dát tak úvodu tohoto měsíce sváteční tón. Radost a vyslyšení plánů či snů našich dětí může tento červnový týden příznivě ovlivnit. Tímto týdnem se už rozhodně bude prolínat svěžest a předzvěst přicházejícího léta a volných dnů. I my, dospělí, si tak můžeme udělat čas na snění, rozjímání a promítnout si, co ve svém životě toužíme mít a proč to třeba ještě nemáme. Co nám v tom brání a jaké možnosti by se našly pro nápravu, třeba kolik trpělivosti. Rozjímání nám přinese potřebnou úlevu, sílu a naději.

Období od 8. 6. do 14. 6.

Nastane vhodný čas si ověřit, kolik víry máme v sebe sama, jak si věříme, jak věříme svým pocitům, emocím a nakolik se dokážeme vypořádat se strachem. Ti z nás, kteří máme nějaký životní záměr a spatřujeme v něčem smysl svého života, na tom budou mnohem lépe než ti, kteří stále ještě tápou a hledají. Budou totiž více vystaveni působení vnějších negativních vlivů a začnou třeba naslouchat pochybovačům. Tento způsob bytí ale nic dobrého nepřináší a odvádí nás od pravého životního poslání. Pro své dobro však můžeme v tomto týdnu mnohé udělat. Zaměřme se na sebedůvěru a maximálně ji podporujme dostupnými způsoby. Nejrůznější podněty jsou přitom prezentovány v tomto časopise Ve hvězdách.

Období od 15. 6. do 21. 6.

Půjde o vhodný čas pro inspiraci. Začnou totiž působit vlivy a energie, jež nás povedou k novým podnětům. Je tu předpoklad, že budeme procházet inspirativním procesem a seznamovat se s novými myšlenkami. Příchozí nápady budou inspirující a motivující pro náš další život. Zda je využijeme a zrealizujeme, bude jen na nás a naší vůli. Nastane čas dokázat, že umíme požádat o pomoc, podporu či podnět, který by nám pomohl vyřešit události.

Období od 22. 6. je 30. 6.

Přichází závěrečný čas, který prožijeme, než se rozloučíme s měsícem červnem, a zároveň půjde také o vstup do času letních radovánek. Blíží se změna, nebo jí můžeme sami iniciovat. Současně si uvědomujeme blížící se čas dovolených a prázdnin. Volno si po uplynulém období zasloužíme. Vstoupíme však do období změn. Připravme se na ně. Uvědomme si svou sílu a schopnosti. Změnu můžeme podpořit novým oděvem nebo účesem. Pro naše blízké můžeme připravit i různá překvapení podporující změnu.

Marie Plášilová, kartářka, numeroložka a terapeutka
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel
Zdroj: www.astrolife.cz

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz  (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk