Ztotožnili jsme se s tělem a zapomněli na Ducha. Vysoké elfské bytosti už odcházejí ze Země. Je na nás, jestli to zastavíme… – Z Přednáškového fóra Světa Grálu v Praze 2009.

Převzato z kanálu www.youtube.com/TVSvetGralu Margot Ruis pochází z Vídně, nyní žije ve Waldviertelu (Rakousko). Pravidelně se zdržuje v Indii, kde od roku 2003 podporuje projekt sociální pomoci. V roce 1994 vyšla její první kniha „Přírodní bytosti – setkání s přáteli člověka“ (česky v nakladatelství Integrál Brno, 2004), v listopadu 2011 kniha „Bytosti přírody a léčení Země – život s jiným světem“ (česky v nakladatelství Integrál Brno, 2012).