Rozhovor s Marcelem Zmožkem o jeho pohledu na Lásku jako největší dar.

Marcel Zmožek je český textař, skladatel a zpěvák.

marcelzmozek.cz