Mandala na 45 týden: Ivana Stonjeková – ÚCTA
Téma mandaly: ÚCTA Mandalu zhotovila Ivana Stonjeková

Poznávám Tě, člověče, ty posle dobrých zpráv pro každou duši, v hlubokém respektu k Tvému umu a v soucitu k druhým, před Tebou smekám.

Znám Tě Země, ty těžce zkoušená člověkem, poklekám k Tobě, na znamení Úcty. Jsem blízko, tak blízko, tvé nekonečné moudrosti a Lásce. Na dosah Tvé spravedlnosti a hojnosti, vnořuji své ruce do Tvé hlíny a skláním hlavu v hlubokém, tichém rozjímání.

Ty Ženo, skrze všechny věky dárkyně Života, porozumění a Lásky, Tvému velkému Srdci patří můj obdiv, čest i sláva.

Vy, České země jste mým domovem. Vaše historie je mou historií, Vaše současnost je také mojí. Vaše budoucnost je v našich myšlenkách. Také před Vámi se skláním.

fivO

Další mandaly a více informací http://www.mandala-cz.com