Mandala na 51 týden: Ivana Stonjeková – BOŽÍ MILOST

Téma mandaly: BOŽÍ MILOST Mandalu zhotovila Ivana Stonjeková

Džbán, střepy jak laskavý i bez milosti on roztříštil se pod pádem

dávno zapomenutých skutků,

a žízeň je tak skutečná…

Tam v prachu cesty kusy z hlíny poutník,

skryt oku, neuzří účel ucha, kdysi rukou Boží stvořeného…

Cestu podél střepů v tmách

tam světlo světel všem, nám lidem třebas bez zásluhy

nekonečný soucit před branami milosrdenství prozáří.

Tudy k vodě, tudy milý člověče..

fivO

Další mandaly a více informací http://www.mandala-cz.com