Mandala na 46 týden: Ivana Stonjeková – VDĚČNOST

Téma mandaly: VDĚČNOST Mandalu zhotovila Ivana Stonjeková

 

Kde jsi, milá Vděčnosti, kdes ukryla svou pravou tvář?

Jsem uchována v Lásce, v samotném středu věčnosti Vesmíru…

Mlčenlivou pravdou novorozenců a starců,

soudem těch, kdo ještě neumí, nebo nepotřebují už soudit.

Tím tichým, pokorným „ Děkuji “, tisíce krát proneseným jen očima,

upřenýma k bílým obláčkům, za nimiž leží Vesmíry…

Smířením nesmiřitelného i propojením předků s budoucností národa…

Radostnou nadějí důstojného života na Zemi…

Trpělivostí, co čeká na miliardy Srdcí, kdy zazáří jen tak, do prostoru své

Díky.

Tobě, Vděčnosti, že existuješ…

fivO

Další mandaly a více informací http://www.mandala-cz.com