Máme právo na vlastní energii
Jedním z největších ekologických problémů České republiky je znečištěné ovzduší. Proto v Greenpeace usilujeme o omezení zbytečných zplodin, především těch ze spalování uhlí.

Teď máme šanci provést technologickou revoluci.

Revoluci, která nejen pročistí vzduch, ale bude výhodná i pro obyčejné lidi či obce. Můžeme se společně zaměřit na čisté obnovitelné zdroje a ukončit dobu uhelnou jednou provždy. Uhlí je palivem minulosti, teď máme technologie patřící do 21. století! Obnovitelné zdroje nám již dnes umožňují vyrábět si vlastní čistou energii v domácnostech, na pracovištích či v celých obcích, a zvýšit tak svou energetickou nezávislost.

Každý z nás si může vyrábět elektřinu bez špinavých zdrojů a aniž bychom přispívali ke změně klimatu, zvyšovali znečištění ovzduší a svou energetickou závislostí podporovali represivní vlády. My všichni můžeme převzít kontrolu nad výrobou své energie, přestat být pouhými spotřebiteli a stát se výrobci energie. Překážkou však často bývá nastavení podmínek, které zvýhodňují velké energetické firmy před občany. Zajištění energie pro náš každodenní život však nemůže být výsadou pouhé hrstky velkých dodavatelů, ale má být právem každého.

Proto právě v těchto dnech spouštíme iniciativu na podporu občanské energetiky a za energetická práva občanů. V Evropské unii právě probíhá klíčový proces, který určí podobu našeho energetického trhu na následující dekádu. Usilujeme o to, aby energetická práva občanů byla v nové legislativě zakotvena.

Občané coby výrobci energie mohou stát v centru nového energetického systému, pokud bude zajištěno naše právo vyrábět, spotřebovávat a prodávat vlastní elektřinu za férovou cenu. Máme historickou příležitost zvolit si svobodu, kterou nám všem obnovitelné zdroje nabízejí, a nechat svou špinavou uhelnou minulost za sebou.

Přidejte i Vy svůj hlas za větší energetickou nezávislost a postavte se za svá energetická práva!
www.DomaciElektrina.cz

Lukáš Hrábek
Tiskový mluvčí