MALO ČASU ZOSTÁVA
Milí Priatelia,
čítim, že zanedlho uvidíme začiatok Nových Čias – nástupom Maitreya a Jeho skupinu osvietených Majstrov a zahájenie ich otvorenej pracej pomedzi nás.
Maitreya dáva mnohé znamenie ľudom po celej Zemi.
Stačí otvoriť svoje oči.
Osobné vidím a fotím svetelné znamenie už mnoho rokov.
Tieto znamenie sú očividno pre každého, kto si ich všimne.
Maitreya hovori veľmi jednoducho.
Ukáže že zdieľanie a spravodlivosť sú cesty k mieru.
Hovori vo svojich posolstiev o potreby prijať potreby svojich bratov ako merítko pre naše činy.
Doporučím sa oboznamovať s jeho správami, aby si človek mohol urobiť vlastný názor.
Žial prenikali aj dezinformácie o Maitreya a preto doporučujem štúdium Jeho posolstiev.
Mnohé kňazi s ktorými som sa rozprával, majú k tejto téme strach a boli zle zaškolený.
Zostaňte prosím otvorený a nemajte strach.
Z toho čo Maitreya hovori a robí cítim len a len Láska.
Preto bdejte a radujte sa lebo veľký pán lásky sa priblíži.
Ďakujem Vám s veľkou láskou, že tieto informácie zvážite.

viac informácie nájdete na:
www.share-international.org
www.prichod.cz

Relácia Rádio Slobodny Vysielač
16.10.2014 Téma Maitreya Svetový Učiteľ
link: http://archive.slobodnyvysielac.sk/tema%2040%20-%2016.10.2014.mp3

VIDEO:
VIDEO – PRÍCHOD SVETOVÉHO UČITEĽA
https://vimeo.com/101346808

Video – Žiarivá Budúcnosť Pred Ľudstvom – Ak Zvolíme Múdro
„Zdroje Planéty sú Božským Právom pre užívanie celého Ľudstva, majú byť zdieľané rovnomerne. Je nutné upraviť ekonomické usporiadanie tak, aby Potraviny, Ubytovanie, Zdravotná Starostlivosť a Vzdelanie boli Univerzálne práva pre Všetkých Ľudí“

„Plány pre Redistribúciu Svetových Zdrojov Už Existujú a očakávajú aby ľudstvo žiadalo ich Zavedenie!“
„Máme dve možnosti, dve Cesty do budúcnosti:
1. Chamtivosť, sebeckosť = smrť;
2. Princíp Božského Zdieľania a vytvoriť Žiarivú Novú Civilizáciu.
„Budúcnosť je v našich rukách, v našom rozhodnutí“ hovorí Maitreya.
https://vimeo.com/101346808

video – Video Živá Voda
Tento unikátny film dokumentuje výskyt liečivých prameňov vo svete. Majú mimoriadne liečivé kvality.Tieto pramene boli energetizované Maitreyom. Postupne ich bude odhaľovaných 777 po celom svete. Tento film dokumentuje pramene v Indii, Nemecku i v Mexiku.
Na konci filmu je dokumentované Maitreyove zázračné zjavenie v Nairobi, Kenia v roku 1988, kde sa zjavil pred 6000 ludi, ktorí v ňom spoznali Krista. Mnohí z nich boli zázračne vyliečení. Počas dňa bola nafilmovaná žiarivá hviezda na oblohe.
https://www.youtube.com/watch?v=QlYtCxW0Cjk

Video – herec Jaroslav Dusek porozprava o svetelných Majstrov a Maitreya
https://youtu.be/C6_cCU8NEZ4

ČASOPIS – Príchod Svetového Učiteľa – 24 strán, základné informácie o Maitreyovi
https://docs.google.com/file/d/0B6-ZNKXI7l3FcGdnOFZpNjVaSmc/view?pli=1

KNIHY:
Posolstvá od Maitreya Krista 1.diel
Od roku 1977 pán Benjamin Creme verejne prijal sériu posolstiev, ktoré poskytujú svedectvo o Prítomnosti Veľkého
Účiteľa menom Maitreya. Mnohý dnes očakávajú Príchod Krista, Buddhisti čakajú na Maitreya Buddha, Moslimovia
na Imam Mahdi, Hinduisti na reinkarnáciu Krišnu a Židia na Mesiaša. Podľa Ezoterickej náuky za všetkými týmito menami, stojí Pána Maitreya, Svetový Učieteľ, hlava planetárnej duchovnej hierarchie, a očakávajú Jeho bezodkladný návrat teraz medzi nás.
Je takmer nemožné čítať Posolstvo pozorne a nahlas, aby sme nevyvolali Kristovu energiu. O kvalite Posolstva sa presvedčíte sami skrz jeho štúdium.

Mimoriadna Doba Mimoriadne Bytosti:
Wayne Peterson, bývalý americký diplomat rozpráva o svojich neobyčajných stretnutiach s Kristom a o dôvodoch, prečo sa Kristus vrátil. Ide o příběh plný zvláštních a fascinujucich udalostí, prenikavé mudrosti a inspirativního posolstvo.

Opětovný příchod Krista a Mistrů moudrosti
Kniha podává svědectví o nejzávažnějších změnách v historii lidstva. Uvádí nové, aktuální informace o současném opětovném příchodu do naší reality Mistrů moudrosti, osvícených lidí, kteří po tisíciletí provázeli lidstvo na cestě evoluce. V jejich čele stojí Maitréja, Kristus, který, jak autor uvádí, brzy odhalí sám sebe jako Světového učitele, který nás povede do Nového věku sdílení a spravedlnosti pro všechny.

Učení odvěké moudrosti a Poselství Maitréji Krista
Záměrem Duchovní hierarchie vždy bylo informovat lidstvo a udržovat jej ve spojení se všemi aspekty esoterického poznání, které lze veřejnosti odhalit a zpřístupnit. Po dlouhá staletí to bylo možné pouze v omezené míře. Nicméně v minulém století Hierarchie poskytla další informace a uvolnila více poznání než kdykoli předtím v historii lidské rasy. Stalo se tak díky rostoucí schopnosti člověka chápat subtilní, skryté zákonitosti, které ze zákulisí řídí vnější povahu věcí a dějů. Součástí tohoto procesu je zvýšená potřeba lidstva plně a vědomě se podílet na vlastním vývoji. Stojíme na prahu nové éry.

Světovy Učitel pro celé lidstvo
Podstatou krízu, ktorú sa prejavuje v oblasti politickej ekonomickej a sociálnej sú duchovné problémy ľudstva. Hlavná úloha prichádzajúceho Avatára preto je priviesť ľudstvo ku zmene svojho pohľadu na sebe a na svet. Hlavne chce odstrániť ilúziu pocitu oddelenosť, ktorá ospravedlňuje súčasné nezodpovedné chovanie u ludi a celých krajinách, ktorich dôsledky teraz všetci pociťujeme. Na to hodlá Maitréja upozorňovať a inšpirovať ludi ku zmene. Náprava však musí prisť od ludi samotných, prostredníctvom ich činy založených na dobrej vôle, túžba po spravodlivosti a pravdy, lásky a zdielanie a tomto novom uvedomení.

knihy si možete objednať v dobrych knichkupectiev alebo na www.arche.sk