Vstupem do pátého rozměru se dostáváme do úrovně hlubšího Porozumění.

Jedním z prvních důležitých kroků v předsálí tohoto rozměru je bytostné Uvědomění si a buněčné přijetí toho, co je vnímáno jako „Ústava VESMÍRNÝCH PRÁV EXISTENCE“

Tato práva odpovídají vesmírným zákonům, vztahujícím se na jakoukoli formu života existující ve vesmíru, tedy i na každou Lidskou Bytost.

Vplouváme do vod, kde platí zákony, o kterých jsme dosud převážně snili a na které jsme se dosud spíše připravovali. S těmito zákony přímo souvisí práva každé lidské bytosti, která jsou nepochyb-nitelná, neboť nám byla dána samotnou Tvořivou silou – Zdrojem. Uplatnitelná jsou však teprve v okamžiku, kdy je přestaneme zpochybňovat my sami!

Základním předpokladem pro to je:
1) naše postupné osvobození se od starých přesvědčení a modelů myšlení, které nám nenáleží,
2) přijetí a integrování do každodenního života Ústavy VESMÍRNÝCH PRÁV EXISTENCE

Slova Luisy: „Je čas připravit se na to stát se skutečným Hvězdným národem.“