Naším posláním je ochrana a obnova přírodního dědictví, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života