LORD BUDDHA – POMOZTE PŘÍTOMNOSTI
Poselství Lorda Buddhy přijala Natalie Glasson, 31.07. 2015

V tuto chvíli jste vším, čím byste si vůbec mohli přát být a vším, čím byste být nechtěli. V tuto chvíli máte k dispozici mnohačetné příležitosti i žádné příležitosti. V tuto chvíli jste mnohem více než jen fyzickým tělem a přesto jste jen svým fyzickým tělem. Tento okamžik je tak mimořádný a rozšiřující, jak jen dovolíte, aby byl a zároveň tak omezující a vyčerpávající, jak je jen možné si představit. Když říkám slova „tento okamžik“, mluvím o přítomnosti, o Teď, konkrétně o vaší přítomnosti, která je na jedné úrovni odlišná od téže přítomnosti na jiné úrovni, jako u jiných lidí na Zemi. Jste pouze svým přítomným okamžikem a přesto může být váš přítomný okamžik často „obsazený“ vlivy z vaší minulosti a budoucnosti. Rád bych vám řekl, že je v pořádku myslet na minulost a na budoucnost, avšak já vás chci povzbudit, abyste se ze všeho nejvíce těšili ze svého prožívání přítomnosti, více než z čehokoli jiného.

Nepřetržitě žijete v novém přítomném okamžiku, to znamená, že jste stále v procesu tvoření. Nikdy nejste bez prožitku přítomnosti či bez schopnosti a bez účasti na tvorbě z prostoru ve svém nitru. Způsob, jakým si umožníte vnímat svůj přítomný okamžik je ovlivněn prostorem, který ve svém bytí dovolíte, vytvoříte a uznáte. Když je tento prostor ve vás pravdivější a sladěnější s vibracemi Stvořitele či Universem, pak jste schopni být bdělejší a pozornější ke každému přítomnému okamžiku. Mluvím o uznání toho, že uvnitř nás je překrásný božský prostor naplněný Stvořitelovým požehnáním; to je ve skutečnosti přítomný okamžik ve vašem nitru. Energii Stvořitele v něm můžete kvitovat a vyjádřit bdělou pozorností. Nejenže budete svědky své bdělé pozornosti vůči všemu ve vás i kolem vás, ale jste pozorní i ke své schopnosti být svědkem aspektu ve vás, který vše vidí a vše zná. Je to prostor ve vás, je to Stvořitel, je to váš přítomný okamžik, který je možné promítat z nitra do vaší reality. Tato projekce z nitra ovlivní celou vaši existenci, zejména fyzické tělo, smysly, schopnosti a reakce, což váš povzbudí, abyste viděli, vnímali a kvitovali vně sebe to, co znáte ze svého nitra. Můžete to přirovnat k obrazu, který máte v sobě a ten stejný obraz poznáte i vně ve své realitě; je-li jednou toto propojení vytvořeno, zaktivuje se schopnost vytvářet větší hojnost těchže obrazů a dále je rozvíjet, takže si stvoříte svou pravdu. Zažíváte, vytváříte a vyjadřujete Stvořitele a tento posvátný stav bytí označujeme jako bytí v přítomném okamžiku.
Co je to život v přítomnosti je možné vysvětlit mnoha způsoby; znamená to sledovat a být pozorný, avšak ve skutečnosti to znamená být v přítomnosti Stvořitele ve svém nitru a tím je také umožněna přítomnost Stvořitele ve vaší vnější realitě. Každá duše si přeje kráčet se Stvořitelem, často to vnímáte spíše tak, že Stvořitel kráčí vedle vás, pomáhá vám a podporuje vás, ovšem co kdybyste si dovolili představit si, že Stvořitel je zcela přítomen ve vás a byli pozorní ke všemu, čím jste a co prožíváte? Chvíli o tom rozjímejte; spíše než byste se zaměřovali na to být ve Stvořitelově přítomnosti a být vůči němu pozorní, si představte, že Stvořitel je přítomen ve vás a je pozorný vůči vám. Jakou reakci a jaký prožitek by to vyvolalo? Jaké by to bylo a jak by to ovlivnilo váš život?
Představit si, že je Stvořitel vůči vám neustále pozorný a je si vás vědom; je to stejné, jako když vy jste si neustále vědomi Stvořitele a jste vůči němu pozorní; výsledek je stejný – uvědomíte si svou jednotu se Stvořitelem. Ve skutečnosti si umožňujete být přítomni mnoha způsoby a na mnoha úrovních. Je to více, než žít v přítomnosti: je to život v přítomnosti se Stvořitelem.
V úvodu svého poselství jsem hovořil o všech věcech, kterými může být přítomný okamžik, pozitivních i negativních, rozšiřujících i omezujících; mým cílem bylo vás povzbudit, abyste si uvědomili, že jste součástí všeho, ať už je to uvnitř vás či vně. To znamená, že ve svém přítomném okamžiku jste propojeni se vším. Podívejte se na chvíli z okna, co vidíte? Cokoli vidíte, ať už je to člověk, zvíře, rostlina či něco jiného, jste s tím spojeni a jste jednotni se vším.Všechno, co vidíte, má také svůj účel, od stébla trávy po kus odpadku, je to projekce vaší vnitřní energie a schopnosti být všímaví ke Stvořiteli v sobě. Když toto vše přijmete jako součást svého přítomného okamžiku, všechno v celičkém Stvořitelově vesmíru, začnete přijímat to, kým skutečně jste. Poté také přijmete svou schopnost tvořit.
Smyslem vaší existence je tvořit, proto neustále prožíváte Stvořitelovu přítomnost se Stvořitelem. Když jste pozorní a všímaví ke Stvořiteli v sobě a víte, že Stvořitel ve vás je pozorný a všímavý k vám, tak vzniká harmonie a jednota, která vám umožňuje prožívat přítomný okamžik. Teď je jediný okamžik, který máte a je naplněn vším, čím je Stvořitel a když to přijmete, uvědomíte si svou neschopnost být odpojeni od Stvořitele a svou schopnost tvořit cokoli a vše. Zcela plně toto vtělte, představujte si v sobě sama důvěru a zkušenost, že jste stále propojeni a dokážete tvořit cokoli; nechť tato energie naplní celé vaše bytí a všimněte si, jak reagujete na energie, které se aktivují. Možná prožijete expanzi, která vytvoří základ, ke kterému můžete upřít svou pozornost, což pomůže vašemu Teď, aby vás více naplňovalo a probouzelo.
S přijetím jednoty a schopnosti tvořit, je jakýkoli záměr, který respektujete, udržujete a potvrzujete, posilován, abyste ho mohli zažít rychleji a mohl ovlivnit vaši realitu. Toto je jednoduchý a mocný koncept, který může ale také vyžadovat kontemplaci*; to je opravdové poselství mé rozmluvy s vámi.
Abyste si vytvořili realitu, kterou chcete zažívat, k posílení svého duchovního vývoje, k zažití jednoty se Stvořitelem a abyste mohli bez námahy neustále tvořit z prostoru pravdy ve svém nitru, vás nyní vyzývám  k probádání tohoto cvičení:
Dovolte si jít do svého srdce a duše, představujte si, prociťujte, vnímejte a uznejte, že jste pozorní a vnímaví k aspektu Stvořitele v sobě. Nepotřebujete ho vidět, vnímat smysly či reagovat, jen si jednoduše dovolte vědět, představujte si a prožívejte.
Dovolte si jít do svého srdce a duše, představujte si, prociťujte, vnímejte a uznejte, že Stvořitel je pozorný a vnímavý k vám. Není žádný daný způsob, jak to prožívat, prostě jen mějte záměr a umožněte cokoli, co se chce projevit.
Otevřete oči a rozhlédněte se kolem sebe a jen pozorujte, že jste propojeni se vším a s každým, jste součástí energie, která vše stvořila a ta je součástí vašeho přítomného okamžiku. Dovolte si přijímat nejvyšší možnou měrou.
Zavřete oči a vyzvěte sami sebe k poznání, že v tomto okamžiku, ať už jste kdy chtěli prožívat cokoli, máte schopnost toho dosáhnout a prožít to nyní. Nechť pocit, že cokoli a vše je možné, zaplní celé vaše bytí i tělo jako tekuté světlo.
Nyní dodejte svému bytí silné uvědomění, že to, co jste právě prožili a připustili vás podporuje, vše co potřebujete udělat je udržet si jasné a opravdové zaměření na to, co chcete prožívat, čím se stát či co obdržet. Nechť je toto záměr silný pocitem, že žijete v jednotě s tímto záměrem, se Stvořitelem. Jste se Stvořitelem v přítomném okamžiku tvoření, vychutnejte si tutuo zkušenost.
Nyní pozorujte a buďte vnímaví ke své realitě a pak si zpětně ve svém nitru povšimněte jakýchkoli posunů či probuzení, které nastaly.
Toto vás má podpořit ve vstupu do přítomného okamžiku a také pomoci prožít pocit Teď, naplňující a láskyplný tak, jak si přejete. Vyzývám vás, abyste zavolali mne, Lorda Buddhu a prožili to s mou podporou.
Podpořme přítomným okamžikem žití Věku lásky
Lord Buddha
* kontemplace – nejvyšší stupeň modlitby, více Wikipedia
Zdroj: http://www.omna.org/Home.html

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.